Dzīvesvietu varēs deklarēt pa pastu un elektroniski jau janvārī

Šodien notikušajā preses konferencē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) priekšnieka vietnieks Jānis Citskovskis informēja, ka jau no 1.janvāra ikviens Latvijas iedzīvotājs varēs deklarēt dzīvesvietu gan elektroniski, gan pa pastu.
Šodien notikušajā preses konferencē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) priekšnieka vietnieks Jānis Citskovskis informēja, ka jau no 1.janvāra ikviens Latvijas iedzīvotājs varēs deklarēt dzīvesvietu gan elektroniski, gan pa pastu.

Ar 1.janvāri PMLP tiek noteikta par dzīvesvietas deklarēšanas iestādi, kurā persona varēs deklarēt dzīvesvietu pa pastu un elektroniski. Bet, kā līdz šim, personīgi iesniegt deklarāciju persona varēs tikai tajā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, kuras teritorijā atrodas jaunā dzīvesvieta. Pēc J.Citskovska domām, jaunie pakalpojumi būtiski atvieglos deklarēšanās procesu daudziem cilvēkiem, pārsvarā tiem, kuri jebkādu iemeslu dēļ nevar deklarēt dzīvesvietu personīgi.

Deklarējoties pa pastu, personai būs jānosūta PMLP aizpildītais deklarācijas iesniegums, kas būs atrodams PMLP mājas lapā www.pmlp.gov.lv, PMLP teritoriālajās nodaļās un sociālās aprūpes centros. Saņemot personas iesniegumu, PMLP sagatavos un nosūtīs dokumentus parakstīšanai uz jauno adresi, kurā persona vēlas deklarēties, bet persona nosūtīs parakstītos dokumentus atpakaļ PMLP. Savukārt PMLP, saņemot parakstītos dokumentus, iekļaus ziņas Iedzīvotāju reģistrā un personas parakstīto deklarāciju nosūtīs pašvaldībai. J.Citskovskis pauda pārliecību, ka dzīvesvietas deklarēšana pa pastu ir droša, jo, nosūtot dokumentus uz personas norādīto adresi, PMLP vienlaikus pārbaudīs vai persona patiešām dzīvo adresē, kurā viņa grib deklarēties.

Deklarējot dzīvesvietu elektroniski, personai PMLP mājas lapā esošā deklarācija būs jāaizpilda, elektroniski jāparaksta un jānosūta uz e-pasta adresi deklaracija@pmlp.gov.lv, bet PMLP iekļaus ziņas Iedzīvotāju reģistrā un elektroniski nosūtīs iesniegto elektronisko dokumentu pašvaldībai par pašvaldības teritorijā deklarēto personu.

Preses konferences ietvaros VAS Latvijas Pasts IT pakalpojumu direktors Ēriks Eglītis uzsvēra, ka PMLP, izziņojot par iespēju elektroniski deklarēt dzīves vietu Latvijas iedzīvotājiem, ir viens no pirmajiem valsts elektronisko pakalpojumu sniedzējiem, kurš savu pakalpojumu nodrošināšanai izmanto drošu elektronisko parakstu. Viņš pauda pārliecību, ka dzīvesvietas deklarēšanas process būs ne mazāk drošs kā cilvēkam ierodoties pašvaldībā personīgi.

Diana Bogdanova
PMLP Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tlr.: 7219185; mob.tlr.: 26435463
diana.bogdanova@pmlp.gov.lv


Atpakaļ