gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Par Schengen Facility prioritātēm un finanšu līdzekļu sadalījumu prioritāšu īstenošanai

Ministru Kabinets 17. janvārī apstiprināja Iekšlietu ministrijas (IeM) iesniegto rīkojuma projektu „Par Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) prioritātēm un finanšu līdzekļu sadalījumu prioritāšu īstenošanai”, kas paredz ieviest trīs jaunas prioritātes un pārdalīt finanšu līdzekļus starp prioritātēm.Lasīt vairāk

Par Rīcības plānu Šengenas acquis likumdošanas prasību īstenošanai

(IeM), 12.janvārī, pieteica valsts sekretāru sanāksmē Rīcības Lasīt vairāk

Par grozījumiem Imigrācijas likumā

(IeM), 12.janvārī, pieteica valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Imigrācijas likumā, kas paredz deleģēt Ministru Kabinetam izstrādāt prasības aizturēto ārzemnieku ilglaicīgas izmitināšanas vietām, noteikt aizturēto ārzemnieku tiesības un pienākumus, kā arī ārzemnieku izmitināšanas izdevumus un to segšanas kārtību.Lasīt vairāk

Par grozījumiem Krimināllikumā nelegālā alkohola apkarošanai

Lai efektīvāk varētu vērsties pret personām, kas regulāri tirgo nelegālas izcelsmes alkoholu, Iekšlietu ministrija (IeM), 12.janvārī, pieteica valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Krimināllikumā, kas paredz noteikt kriminālatbildību par spirta un alkoholisko dzērienu tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu atkārtoti gada laikā.Lasīt vairāk

Par grozījumiem Krimināllikumā cilvēku tirdzniecības un prostitūcijas ierobežošanai

(IeM), 12.janvārī, pieteica valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Krimināllikumā (KL), kas paredz noteikt kriminālatbildību par bordeļa izveidošanu, uzturēšanu, vadīšanu vai finansēšanu.Lasīt vairāk

Par grozījumiem Instrukcijā par Šengenas konvencijas finanšu programmu

Par Apsardzes darbības likumu

Ministru Kabinets otrdien, 3. janvārī, apstiprināja Iekšlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu “Apsardzes darbības likums”, kas atļauj individuālajiem komersantiem saņemt licenci apsardzes darbības veikšanai.Lasīt vairāk