Par iekšlietu ministra vizīti Latvijas Policijas akadēmijā

Iekšlietu ministrs Ivars Godmanis, šodien, 12. janvārī apmeklēja Latvijas Policijas akadēmiju (LPA), kur klātienē iepazinās ar akadēmijas mācību spēku, īstenotajām izglītības programmām un nākotnes perspektīvām studiju nodrošināšanā. Tikšanās laikā ministrs definēja mērķus, kuri akadēmijai tuvākajā laikā jārealizē izglītības jomā.
Iekšlietu ministrs Ivars Godmanis, šodien, 12. janvārī apmeklēja Latvijas Policijas akadēmiju (LPA), kur klātienē iepazinās ar akadēmijas mācību spēku, īstenotajām izglītības programmām un nākotnes perspektīvām studiju nodrošināšanā. Tikšanās laikā ministrs definēja mērķus, kuri akadēmijai tuvākajā laikā jārealizē izglītības jomā.

Ministrs ar LPA rektori Āriju Meikališu un akadēmijas pasniedzējiem pārrunāja pašreizējās mācību iestādes aktualitātes, to skaitā nepieciešamās izmaiņas, lai pēc iespējas ātrāk un optimālāk nodrošinātu Valsts policiju ar trūkstošajiem kadriem. Ministrs norādīja, ka, viņaprāt, ir izveidojusies absurda situācija, ja no divām trešdaļām šobrīd augstskolās studējošiem policijas darbiniekiem, tikai viena trešdaļa ir izvēlējusies likuma sargiem nepieciešamās zināšanas apgūt Latvijas Policijas akadēmijā. Tāpēc visdrīzākajā laikā jāpanāk, ka vismaz 70 procenti no studējošiem policistiem mācās tieši akadēmijā.

I. Godmanis: „Mēs esam definējuši skaidrus uzdevumus par prioritātēm Iekšlietu ministrijas darbinieku izglītošanā un tālākā apmācībā, kuri ir jārealizē nekavējoties, pārvarot visas iespējamās grūtības un šķēršļus.”

Tāpat iekšlietu ministrs norādīja, ka viens no prioritāriem mācībspēka uzdevumiem ir paplašināt zinātniski pētnieciskā darba kapacitāti Latvijas Policijas akadēmijā.

Iveta Kancēna
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktore
tālrunis 7219363
fakss 7219030
e-pasts: iveta.kancena@iem.gov.lv


Atpakaļ