Plāno pazemināt valodas zināšanu līmeņa prasības ugunsdzēsējiem

Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 1.martā, izsludināti Iekšlietu ministrijas sagatavotie grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumos Nr. 296 “Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību”, kas paredz pazemināt valsts valodas zināšanu līmeņa prasības atsevišķām amatu kategorijām Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 1.martā, izsludināti Iekšlietu ministrijas sagatavotie grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumos Nr. 296 “Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību”, kas paredz pazemināt valsts valodas zināšanu līmeņa prasības atsevišķām amatu kategorijām Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

Projekts paredz, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatiem „ugunsdzēsējs- glābējs”, „ugunsdzēsējs- glābējs (autovadītājs)” un „instruktors (ugunsdzēsības un glābšanas dienestā)”, kuru dienesta pienākumi nav tieši saistīti ar kontaktēšanos ar iedzīvotājiem, profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis būs otrais (vidējais) A.

Projekts izstrādāts, lai novērstu iespējamās personāla problēmas VUGD, ko varētu radīt pagājušā gada 23.decembrī spēkā stājušies grozījumi minētajos MK noteikumos, ar kuriem virknei amatu Valsts policijā, Valsts robežsardzē un VUGD valodas zināšanu līmenis tika ievērojami paaugstināts. Šo grozījumu mērķis bija panākt, lai ierindas policisti, robežsargi un ugunsdzēsēji kvalitatīvi spētu kontaktēties ar sabiedrību valsts valodā.

Tomēr, veicot personāla analīzi, tika secināts, ka vairākiem amatiem VUGD tik augsta līmeņa valsts valodas zināšanas nav nepieciešamas, jo šīm amatpersonām nav nepieciešams kontaktēties ar iedzīvotājiem. Tāpēc tika sagatavoti grozījumi, kas paredz valodas zināšanu šīm amatu kategorijām līmeni pazemināt.
 
Sagatavoja:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja


Atpakaļ