Noteiks kompensācijas par privāto resursu izmantošanu glābšanas darbos

Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 1.martā, izsludināts Iekšlietu ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts ”Kārtība, kādā juridiskajām un fiziskajām personām kompensējami izdevumi un zaudējumi un aprēķināms kompensācijas apmērs, kas radies, iesaistot to resursus reaģēšanas pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos”.
Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 1.martā, izsludināts Iekšlietu ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts ”Kārtība, kādā juridiskajām un fiziskajām personām kompensējami izdevumi un zaudējumi un aprēķināms kompensācijas apmērs, kas radies, iesaistot to resursus reaģēšanas pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos”.

Ministru kabineta noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā juridiskajām un fiziskajām personām kompensējami izdevumi un zaudējumi un aprēķināms kompensācijas apmērs, kas radies, iesaistot to resursus reaģēšanas pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos.

Šie noteikumi piemērojami gadījumos, kad reaģēšanā, ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbos tiek iesaistīti fizisko un juridisko personu resursi, jo atbildīgo institūciju rīcībā šādu resursu nav vai tie ir nepietiekami vai arī dislocēti tālu no notikuma vietas.

Papildus resursu iesaistīšana ļaus efektīvāk veikt reaģēšanas darbu, ugunsgrēku dzēšanu vai glābšanas darbus. Samazināsies reaģēšanas pasākumu rezultātā radītie zaudējumi un bojāgājušo, kā arī cietušo skaits.
 
 Līdz šim prakse izmantot fizisko un juridisko personu resursus realizēta ļoti ierobežoti, jo līdz 2003. gadam normatīvie akti neparedzēja zaudējumu un izdevumu kompensācijas kārtību un šim mērķim arī nebija paredzēti līdzekļi valsts budžetā. Šobrīd zaudējumu un izdevumu kompensēšanu paredz divi likumi - Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums un Civilās aizsardzības likums.

Aplēsts, ka kompensācijām ik gadu varētu būt nepieciešami papildus 13,9 tūkst. Ls.
 
Sagatavoja:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ