Pilnveidos Apsardzes darbības likumu

šodien, 15.martā, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Apsardzes darbības likumā, kas pilnveido apsardzes darbības atļauju derīguma termiņa, anulēšanas un citus nosacījumus.


Tāpat projektā noteiktas stingrākas prasības licences izsniegšanai tādiem komersantiem, kuriem iepriekš jau anulēta apsardzes darbības licence, kā arī iestrādāta norma, ka lēmuma par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu pārsūdzēšana neaptur lēmuma darbību un izpildi. Tas nepieciešams, lai komersanti pēc licences anulēšanas neturpinātu prettiesisku darbību, kas aizskar personu tiesības un likumīgās intereses un rada draudus sabiedriskai kārtībai un drošībai. Līdzīgi ierobežojumi paredzēti arī attiecībā uz iekšējās drošības dienestu vadītājiem.

Projekts paredz arī papildināt likumu ar normu, kurā noteikts, kādos gadījumos apsardzes sertifikāts tiek anulēts. Pašlaik nepastāv apsardzes sertifikāta anulēšanas iespējas, taču tas būtu paredzams, jo pašreizējais apsardzes darbības un sertificēšanas tiesiskais regulējums ļauj apsardzes darbiniekam turpināt profesionālo pienākumu pildīšanu, izdarot jebkādus likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumus.

 

Sagatavoja:

 

Laura Karnīte

Iekšlietu ministrijas

Preses un sabiedrisko attiecību departamenta

Preses centra vadītāja

Tālr. 7219176

Mob.tālr.: 29165007

laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ