Būs jauni noteikumi par Noziedzīgu nodarījumu reģistru

Iekšlietu ministrija šodien, 15.martā, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu “Noziedzīgu nodarījumu reģistra noteikumi”, kas paredz pilnveidot Noziedzīgu nodarījumu reģistra veidošanas kārtību.
Iekšlietu ministrija šodien, 15.martā, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu “Noziedzīgu nodarījumu reģistra noteikumi”, kas paredz pilnveidot Noziedzīgu nodarījumu reģistra veidošanas kārtību.

Pašlaik noziedzīgu nodarījumu uzskaite tiek nodrošināta saskaņā ar 2005.gada 4.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 756 „Noziedzīgu nodarījumu reģistra noteikumi”. Šie noteikumi tika sagatavoti pirms Kriminālprocesa likuma spēkā stāšanās, kad izmeklēšanas iestādēm, prokuratūras iestādēm un tiesām vēl nebija praktiskās pieredzes un vienota viedokļa Kriminālprocesa likuma normu piemērošanā.

Kriminālprocesa likuma piemērošanas prakse pierādīja, ka Noziedzīgu nodarījumu reģistra noteikumos paredzētais Kriminālprocesa likuma pantu uzskaitījums, par kuriem ziņas uzkrājamas reģistrā ir nepietiekams, tos nepieciešams papildināt ar to Kriminālprocesa likuma pantu uzskaitījumu, kuri atspoguļo ziņas par atklātiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

Tāpat reģistrā iekļaujamas ziņas par tiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kurus izdarījušas personas, kas nav sasniegušas 14 gadu vecumu, kā arī ziņas saistībā ar materiālu par noziedzīgi iegūtu mantu izdalīšanu no krimināllietas. Ņemot vērā to, ka izstrādātie grozījumi skar vairāk kā pusi no šobrīd spēkā esošajiem 2005.gada 4.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 756 „Noziedzīgu nodarījumu reģistra noteikumi”, tos nepieciešams izteikt jaunā redakcijā.

Vienlaikus, lai paātrinātu ziņu iekļaušanu reģistrā un atteiktos no darbietilpīgas papīra tehnoloģijas, aizpildot un nosūtot noziedzīga nodarījuma uzskaites kartes, noteikumu projekts paredz pāriet uz pilnīgu informācijas apstrādi tiešsaistes režīmā, kas nodrošinās iespēju redzēt reģistrā aktuālāko informāciju par kriminālprocesa virzību un tajos pieņemtajiem lēmumiem.

Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ