Izsludina konkursu Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātē „Šengena”

Iekšlietu ministrija, šodien, 20.martā, izsludina ierobežotu konkursu Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Šengena” ietvaros ar pieteikšanās termiņu līdz šā gada 20.jūnijam.
Iekšlietu ministrija, šodien, 20.martā, izsludina ierobežotu konkursu Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Šengena” ietvaros ar pieteikšanās termiņu līdz šā gada 20.jūnijam.

Iekšlietu ministrija, šodien, 20.martā, izsludina ierobežotu konkursu Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Šengena” ietvaros ar pieteikšanās termiņu līdz šā gada 20.jūnijam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 27.februāra noteikumiem Nr.145 „Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Šengena” ierobežota konkursa nolikums” projekta iesniedzējs šajā konkursā var būt Valsts policija, Iekšlietu ministrijas Infor­mācijas centrs un Ārlietu ministrija, kuri atbilstoši kompetencei nodrošina ar Latvijas pievienošanos Šengenas līgumam saistītu pasākumu ieviešanu.

Prioritātei paredzēto finansējumu plānots izlietot policijas sadarbības stiprināšanai, lai veicinātu gatavību dalībai Šengenas informācijas sistēmā. Kopējais prioritātei pieejamais finansējums 2004.-2009.gadam ir 2,9 miljoni eiro.

Sīkāka informācija par konkursu pieejama Iekšlietu ministrijas mājas lapā sadaļā Eiropas Savienība/Starptautiskie projekti iekšlietu jomā unNorvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Latvijas mājas lapā internetā www.eeagrants.lv.

Konkursa sludinājums latviski

Konkursa sludinājums angliski

Ministru kabineta 27.02.2007 noteikumi Nr.145 „Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Šengena” ierobežota konkursa nolikums”

Sīkāka informācija:
Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ