Pilnveidos likumus ārvalstnieku uzturēšanās kontrolei un izraidīšanai

Ministru Kabinets šodien, 20.martā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus Civilstāvokļa aktu likumā un Latvijas Sodu izpildes kodeksā, kuru mērķis ir atvieglot Valsts robežsardzes Imigrācijas dienesta darbu ārzemnieku kontrolē, kā arī precizēt sodīto ārzemnieku izraidīšanas kārtību.
Ministru Kabinets šodien, 20.martā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus Civilstāvokļa aktu likumā un Latvijas Sodu izpildes kodeksā, kuru mērķis ir atvieglot Valsts robežsardzes Imigrācijas dienesta darbu ārzemnieku kontrolē, kā arī precizēt sodīto ārzemnieku izraidīšanas kārtību.

Grozījumi Civilstāvokļa aktu likumā paredz noteikt, ka Dzimtsarakstu nodaļai jāinformē Valsts robežsardzi par ārzemnieka miršanas fakta reģistrāciju. Līdz šim Dzimtsarakstu nodaļai par ārzemnieka miršanas fakta reģistrāciju bija nekavējoties jāziņo tikai Ārlietu ministrijas Kosulārajam departamentam.

Savukārt grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā paredz noteikt konkrētu termiņu, kādā brīvības atņemšanas iestāde paziņo tiesas priekšsēdētājam par ārzemniekam piespriestā pamatsoda izpildes beigu termiņu un kādā tiesas priekšsēdētājs izdod rīkojumu par papildsoda – piespiedu izraidīšanas no valsts - izpildi.

Pašlaik Sodu izpildes kodekss neparedz konkrētu termiņu, kādā tiesas priekšsēdētājs izdod rīkojumu par papildsoda izpildi. Tā rezultātā var rasties situācija, ka papildsods netiks savlaicīgi izpildīts, jo Valsts robežsardzei, savlaicīgi nesaņemot rīkojumu par papildsoda izpildi, nav pamata izraidīt ārzemnieku vai tiks pārkāptas cilvēktiesības, ja ārzemnieks tiks turēts brīvības atņemšanas vietā līdz rīkojuma par papildsoda izpildi izdošanu.

Lai novērstu šādu situāciju, likumprojektā ir noteikti termiņi - divdesmit piecas darba dienas, kuros brīvības atņemšanas iestādei jāpaziņo par piespriestā pamatsoda izpildes beigu termiņu un trīs darba dienas tiesas priekšsēdētājam, lai izdotu rīkojumu par papildsoda izpildi. Šādi termiņi ir paredzēti, lai informācija par ārzemnieka atbrīvošanu Valsts robežsardzes rīcībā nonāktu divas nedēļas pirms tam, kas dotu iespēju savlaicīgi sagatavot visus dokumentus ārzemnieka piespiedu izraidīšanai.

Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ