Sanāks Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome

Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome trešdien, 21.martā, plkst. 10.30. Ministru Kabineta ēkā, Ministru prezidenta zālē, izvērtēs ANO Starptautiskās narkotiku kontroles valdes sniegtās rekomendācijas Latvijas valdībai, kas tapušas pēc 2006.gadā veiktā situācijas novērtējuma par starptautisko narkotiku kontroles līgumu ieviešanu Latvijā.
Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome trešdien, 21.martā, plkst. 10.30. Ministru Kabineta ēkā, Ministru prezidenta zālē, izvērtēs ANO Starptautiskās narkotiku kontroles valdes sniegtās rekomendācijas Latvijas valdībai, kas tapušas pēc 2006.gadā veiktā situācijas novērtējuma par starptautisko narkotiku kontroles līgumu ieviešanu Latvijā.

ANO Starptautiskā narkotiku kontroles valde (United Nations International Narcotics Control Board – INCB) 2006.gada maijā veica Latvijas situācijas narkomānijas un narkotiku izplatības jomā un Latvijas narkotiku kontroles sistēmas darbības novērtējuma misiju Latvijā. 2007.gada janvārī Ārlietu ministrijā saņemtas misijas rezultātā tapušās Latvijas valdībai izteiktās INCB rekomendācijas.
Katru gadu INCB organizē vidēji 20 šādas darba vizītes dažādās pasaules reģionu valstīs nolūkā izpētīt narkotiku izplatības situāciju šajās valstīs un narkotiku kontroles starptautisko līgumu ieviešanas gaitu un šo līgumu ievērošanu no valstu valdības puses, kā arī nolūkā novērtēt šādu darba vizīšu rezultātā attiecīgo valstu valdībām INCB izteikto rekomendāciju izpildi.

INCB darba vizīšu rezultāti un rekomendācijas tiek atspoguļotas ikgadējos ziņojumos un izplatītas oficiālajā ANO apritē (prezentētas ikgadējās ANO Narkotisko vielu komisijas sesijās u.c.).

INCB darbība un kontroles pilnvaras paredzētas ANO konvencijās (1961. gada ANO Konvencija par narkotikām, 1971. gada ANO Konvenciju par psihotropajām vielām un 1988. gada ANO Konvencija pret narkotisko un psihotropo vielu nelegālu apriti), kurām Latvija pievienojās 1993. gadā.

Tāpat Padome izskatīs Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par „Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005. – 2008.gadam īstenošanu 2006.gadā”.

Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome ir no citām politiskās koordinācijas veidojumiem neatkarīga institūcija, kuras uzdevumos ietilpst koordinēt valsts un pašvaldību institūciju, kā arī to pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu un citu publisko un privāto tiesību subjektu darbību narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru legālās un nelegālās aprites kontrolē un narkomānijas novēršanā un apkarošanā.
 
Padomi vada Ministru prezidents un tās sastāvā ir iekšlietu ministrs, tieslietu ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, labklājības ministrs, Finanšu ministrijas valsts sekretārs, veselības ministrs, Nacionālo Bruņoto spēku štāba priekšnieks, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs, īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās, Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktors, Narkoloģijas valsts aģentūras direktors, Valsts policijas Narkotiku apkarošanas biroja priekšnieks un Latvijas Policijas akadēmijas rektors. Padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām ir tiesīgs piedalīties ģenerālprokurors vai viņa pilnvarota persona.

Sagatavoja:
Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ