Būs jāapdrošina apsardzes darbības civiltiesiskā atbildība

Ministru Kabinets otrdien, 27.martā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā”, kas nosaka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālo atbildības limitu apsardzes darbībā.
Ministru Kabinets otrdien, 27.martā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā”, kas nosaka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālo atbildības limitu apsardzes darbībā.

Noteikumi paredz, ka apsardzes darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits par apdrošināšanas periodu būs ne mazāks par 10 procentiem no apsardzes komersanta gada apgrozījuma, bet ne mazāks kā 100 000 latu gadā.
Šāds apsardzes darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits noteikts, izvērtējot praksi, kas pastāv jau pašreiz starp apsardzes komersantiem un apdrošinātājiem, noslēdzot brīvprātīgās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumus, kā arī ievērojot mazo un vidējo apsardzes uzņēmumu intereses. Turklāt ņemtas vērā apdrošinātā īpašuma cenas, lai trešās personas, kuru īpašumu apsargā apsardzes komersants, varētu saņemt apdrošināšanas atlīdzību projektā minētajos gadījumos.

Lai izpildītu Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā” prasības, apsardzes komersantam būs nepieciešams apdrošināt savas apsardzes darbības civiltiesisko atbildību ar minimālo atbildības limitu 100000 lati gadā un katru gadu jāmaksā iemaksas apmēram no 700 līdz 2000 latiem.

Apsardzes komersants, izpildot minēto noteikumu prasības, apdrošinās savu civiltiesisko atbildību, kas paredz atlīdzību par apsardzes darbības laikā nodarīto kaitējumu trešās personas dzīvībai un veselībai, tās mantai, kā arī par zaudējumiem, kas radušies zādzības ar iekļūšanu un laupīšanas rezultātā.

Vienlaikus Ministru kabineta noteikumu projektā „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā” ir izstrādāta apsardzes komersanta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtība.

Izstrādājot noteikumu projektu, notikušas konsultācijas ar Latvijas Drošības biznesa asociāciju un Latvijas Apdrošinātāju asociāciju.

Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ