Uzlabos iespējas sodīt par organizētā grupā izdarītiem noziegumiem

Ministru Kabinets šodien, 3.aprīlī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus Krimināllikumā, kas dos iespēju efektīvāk saukt pie atbildības par organizētā grupā izdarītiem noziegumiem.
Ministru Kabinets šodien, 3.aprīlī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus Krimināllikumā, kas dos iespēju efektīvāk saukt pie atbildības par organizētā grupā izdarītiem noziegumiem.

Likumprojekts paredz iekļaut kvalificējošo pazīmi „organizēta grupa” tajos Krimināllikuma pantos, kas paredz atbildību par organizētajai noziedzībai raksturīgiem noziedzīgiem nodarījumiem. Tas paplašinās iespējas saukt pie kriminālatbildības tieši par organizētā grupā izdarītu noziegumu, tādējādi saistot šo personu un grupas atbalstītājus ar organizētu grupu un ļaujot izmantot Kriminālprocesa likumā paredzētās papildus iespējas organizētās noziedzības izdarīto noziegumu atklāšanā.

Krimināllikuma panti noteikti, pamatojoties uz Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes darba pieredzi, kas praksē bieži saskaras ar tādiem organizētā grupā izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem kā slepkavības, smagu miesas bojājumu nodarīšana, patvaļīga koku ciršana un bojāšana u.c., bet par kuriem attiecīgajos Krimināllikuma pantos pazīme „organizēta grupa” nav paredzēta.

Nosakot Krimināllikuma pantus, ņemta vērā arī Eiropola kā Eiropas vadošās institūcijas cīņā ar organizēto noziedzību darba pieredze, kā arī Eiropas Padomes Multidisciplinārās darba grupas cīņai ar organizēto noziedzību pieredze. 

Organizētā grupa ir īpašs noziedzīgs grupējums, kura darbība ir atkarīga no dalībnieku savstarpējās sadarbības, turklāt šādiem grupējumiem ir tendence darboties ilgstoši un atsākt savu noziedzīgo darbību pat pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas. Sodu „mantas konfiskācija” un „policijas kontrole” noteikšana visos pantos, kas paredz atbildību par organizētā grupā izdarītu noziedzīgu nodarījumu, efektivizēs organizētās noziedzības apkarošanu, ierobežojot tās finansiālās iespējas, kā arī ļaus kontrolēt organizēto grupu dalībniekus pēc to atbrīvošanas no ieslodzījumu vietas un novērst jaunu smagu un sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu.

Likumprojekts arī novērsīs situāciju, kad par organizētā grupā izdarītu noziedzīgu nodarījumu vienā gadījumā ir tiesības piemērot „policijas kontroli” un „mantas konfiskāciju”, bet citā nē. Šīs izmaiņas tiek izdarītas pantos, kuros agrāk nav bijusi paredzēta „mantas konfiskācija” un „policijas kontrole”.


Sagatavoja:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ