Noteiks amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un rezultātu novērtēšanas kārtību

Iekšlietu ministrija šodien, 8.martā pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtību”.
Iekšlietu ministrija šodien, 8.martā pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtību”.

Projekts nosaka Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtību Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs, kā arī šo iestāžu padotībā esošajās koledžās un Ieslodzījuma vietu pārvaldē.

Novērtēšanas mērķi ir novērtēt amatpersonas darbību un tās rezultātus noteiktā laika periodā un noteikt amatpersonas mācību un karjeras attīstības vajadzības, lai motivētu amatpersonu, uzlabotu un sekmētu tās amata pienākumu izpildi.

Amatpersonas novērtējumam varēs būt trīs pakāpes. „A – atbilst noteiktajām prasībām” pakāpi piešķirs, ja amatpersona kvalitatīvi veic amata pienākumus. „B – daļēji neatbilst noteiktajām prasībām” pakāpi saņems amatpersona, kas nepietiekami kvalitatīvi veic kādu no amata pienākumiem, konstatēti konkrēti trūkumi, kurus iespējams novērst periodā līdz nākamai kārtējai novērtēšanai, bet „C – neatbilst noteiktajām prasībām” pakāpi varēs piešķirt, ja amatpersona nepietiekami kvalitatīvi veic amata pienākumus, konstatēti konkrēti trūkumi.

Novērtēšana notiks ne retāk kā reizi divos gados. Amatpersonas, kuras novērtējums ir „B” vai „C”, atkārtota novērtēšana būs jāveic ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc visu novērtēšanas protokolā norādīto trūkumu novēršanas un attiecīgas kvalifikācijas paaugstināšanas, vai pārcelšanas citā amatā. Iestādes vadītājs varēs noteikt arī ārpuskārtas novērtēšanu.

Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ