Meklēs iespējas iesaistīt augsta līmeņa IT speciālistus policijas darbā

Attēls
Attēls
Iekšlietu ministrijas Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības sabiedriski konsultatīvā padome (Padome) šodien, 11.aprīlī, nolēma meklēt risinājumus, lai iesaistītu augsta līmeņa informācijas tehnoloģiju speciālistus Valsts policijas darbā intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai interneta vidē.
Iekšlietu ministrijas Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības sabiedriski konsultatīvā padome (Padome) šodien, 11.aprīlī, nolēma meklēt risinājumus, lai iesaistītu augsta līmeņa informācijas tehnoloģiju speciālistus Valsts policijas darbā intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai interneta vidē.

Par šo ieceri Padomi informēja iekšlietu ministrs Ivars Godmanis, norādot, ka šādā veidā policijas darbam būtu iespējams piesaistīt augsti kvalificētus speciālistus, kurus policija nevar pieņemt patstāvīgā darbā zemās samaksas dēļ. Speciālisti, strādājot nepilnu darba laiku, varētu pēc policijas norādījumiem veikt konkrētus uzdevumus, saņemot par to noteiktu samaksu uz līguma pamata.

Šo ieceri pozitīvi novērtēja asociācijas „Business Software Alliance” (BSA) pārstāvis Latvijā Valdis Birkavs, norādot, ka BSA var piedāvāt savus speciālistus šādai sadarbībai.

Ministrs uzdeva atbildīgajām Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas amatpersonām sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām divu mēnešu laikā izvērtēt iespējas un izstrādāt mehānismu speciālistu piesaistei, tajā skaitā pārdomājot, kādus pasākumus nepieciešams veikt klasificētās informācijas un izmeklēšanas noslēpuma aizsardzībai.

Iekšlietu ministrs norādīja, ka intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi virtuālajā vidē ir jauna tipa noziegums, cīņai pret kuru arī attīstītajās valstīs vēl nav atrastas pietiekami efektīvas metodes. Viņš uzskata, ka Valsts policijas Ekonomikas policijas pārvaldes (VP EPP) 7.nodaļai, kuras uzdevums ir nodarboties ar intelektuālā īpašuma aizsardzību, būtu mazāk jānodarbojas ar sīku administratīvo praksi, bet vairāk jāstrādā pie globāliem jautājumiem, izstrādājot metodes un paņēmienus cīņai pret intelektuālā īpašuma pārkāpumiem virtuālajā vidē.

Tāpat ministrs uzsvēra, ka svarīgs uzdevums ir celt šīs nodaļas un tiesībaizsardzības iestāžu kopumā administratīvo un intelektuālo kapacitāti, nodrošinot, lai policisti būtu izglītoti un informēti par jaunākajiem sasniegumiem intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā.

VP EPP 7.nodaļas priekšnieks Ēvalds Karitons norādīja, ka nodaļa beidzot ir saņēmusi nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu, lai varētu veikt Interneta monitoringu, taču vēl joprojām ir problēmas ar speciālistiem, jo augsta līmeņa informācijas tehnoloģiju speciālisti tirgū ir daudz labāk atalgoti nekā spēj piedāvāt policija.

Savukārt Valsts policijas koledžas priekšnieks Aigars Evardsons Padomi informēja, ka, veidojot Valsts policijas koledžas mācību programmu, visos izglītības līmeņos paredzēts iekļaut arī apmācību par intelektuālā īpašuma tiesību jautājumiem. Tajā skaitā priekšstatu par šiem jautājumiem gūs arī VP skolā apmācītie kārtībnieki, kas nozīmē, ka jebkurš patruļpolicists būs pietiekami zinošs, lai savā ikdienas darbā spētu konstatēt intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus. Tāpat apmācību saņems arī jau pašlaik strādājošie policijas darbinieki, kas iegūs papildus izglītību Valsts policijas koledžas Reģionālās nodaļas rīkotajās apmācībās visā Latvijā.

BSA , tāpat kā pārējās NVO, kas iesaistītas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā, ir gatava sniegt nepieciešamo atbalstu apmācības programmu izstrādē un mācībspēku sagatavošanā.

A.Evardsons uzskata, ka cīņā pret pirātismu būtu nepieciešams plašāk iesaistīt Kārtības policiju, bet VP EPP 7.nodaļai vairāk būt jāveic koordinējošus pasākumus un jāizstrādā darba metodika.

Padome arī nolēma veikt sagatavošanās pasākumus, lai varētu veiksmīgi ieviest pašlaik izskatīšanā esošās likumdošanas normas, kas dos iespēju efektīvāk kontrolēt un pastiprinās atbildību par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem virtuālajā vidē.

Intelektuālā īpašuma padomes ekspertu grupas sagatavoto normatīvo aktu pakete paredz, ka tiesībaizsardzības iestādēm būs tiesības pieprasīt no Interneta pakalpojuma sniedzējiem informāciju par abonentiem un lietotājiem, kā arī pakalpojumu sniedzējiem pēc tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījuma būs nekavējoties jāpārtrauc pakalpojuma sniegšana klientiem, kas veic nelikumīgas darbības.

Padome pārrunāja arī citas aktualitātes intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā likumdošanas, tiesībaizsardzības iestāžu un valsts un sabiedrisko organizāciju sadarbības jomā. Diskusiju rezultātā ministrs lūdza ierakstu industrijas pārstāvjiem sagatavot pārskatu par to, cik lielā mērā pirātisms ietekmē industrijas attīstību.
Iekšlietu ministrijas Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības sabiedriski konsultatīvā padome ir konsultatīva institūcija, kurā darbojas pārstāvji no nevalstisko intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un tiesību īpašnieku pārstāvniecības organizācijām, Iekšlietu, Tieslietu un Kultūras ministrijas, kā arī prokuratūras. Padomi vada IeM valsts sekretārs.

Padomes uzdevums ir analizēt un veicināt sabiedrības izpratni par problēmām intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā, izvērtēt Latvijas normatīvo atbilstību Eiropas Savienības (ES) likumdošanas prasībām un Latvijas starptautiskajām saistībām, koordinēt intelektuālā īpašuma aizsardzībā iesaistīto valsts un sabiedrisko organizāciju darbību, kā arī izstrādāt priekšlikumus situācijas uzlabošanai intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā.
 
Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv

Sanita Meijere
BSA Latvija
Mob. 29488795
bsa@bsa.lv


Atpakaļ