Nosaka prasības detektīvdarbības licencēšanai un sertifikācijai

Ministru kabinets šodien, 17.aprīlī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu „Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi”.
Ministru kabinets šodien, 17.aprīlī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu „Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi”.

Noteikumu projekts izstrādāts, saskaņojot iepriekš spēkā bijušos noteikumus ar 2004.gada 7.aprīlī pieņemtajiem grozījumiem Detektīvdarbības likumā”. Pēc grozījumiem Detektīvdarbības likums vairs nedublē valsts valodu reglamentējošo normatīvo aktu prasības, saskaņā ar kurām komersanta amatpersonām, kas ieņem amatu pārvaldes institūcijās, valsts valodas prasmei jāatbilst 3.līmeņa A pakāpei. Detektīvdarbības likuma grozījumi nosaka, ka licenci ir tiesīga saņemt detektīvsabiedrība, kurā tās vadītājs un ikviena persona, kas ieņem amatu pārvaldes institūcijās, ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis, kurš nav sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un kuram nav konstatēta psihiska slimība vai atkarība no alkohola, narkotiskām, psihotropām vai toksiskām vielām. Tāpat detektīvdarbības pakalpojumu sniegšanai ir jābūt pieņemtam darbā vismaz vienam sertificētam detektīvam.


Noteikumu projekts arī paredz samazināt iesnieguma izskatīšanas kārtību no diviem mēnešiem uz 30 dienām un licences saņemšanai iesniedzamās informācijas apjomu. Projektā arī iekļauts nodevas likmju apmērs, kas iepriekš bija noteikts citos normatīvajos aktos, kas šobrīd ir zaudējuši spēku.

Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ