Atbalsta Valsts materiālo rezervju likuma projektu

Ministru Kabinets šodien, 24.aprīlī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto likumprojektu „Valsts materiālo rezervju likums”, kas nosaka valsts materiālo rezervju mērķi, to veidošanas, uzglabāšanas un izmantošanas kārtību, finansēšanu, kā arī valsts institūciju, pašvaldību un komersantu kompetenci darbībās ar valsts materiālo rezervju resursiem.
Ministru Kabinets šodien, 24.aprīlī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto likumprojektu „Valsts materiālo rezervju likums”, kas nosaka valsts materiālo rezervju mērķi, to veidošanas, uzglabāšanas un izmantošanas kārtību, finansēšanu, kā arī valsts institūciju, pašvaldību un komersantu kompetenci darbībās ar valsts materiālo rezervju resursiem.

Likumprojekts nosaka, ka valsts materiālās rezerves ir valsts īpašumā esošo materiālo un finansiālo resursu kopums, kurš tiek izveidots un izmantots tikai likumā noteiktajā kārtībā.

Likumprojektā ir noteikta atbildīgo institūciju kompetence valsts materiālo rezervju veidošanā, sniedzot Iekšlietu ministrijai priekšlikumus par nepieciešamajiem materiālo rezervju resursiem, to daudzumu uzdevumu izpildei katastrofās, kā arī materiālo rezervju veidošanai nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, iespējamiem materiālo rezervju resursu atbildīgajiem glabātājiem, lai nodrošinātu valsts materiālo rezervju gatavību un atbildīgo institūciju reaģēšanu katastrofās.

Likumprojektā ir ietverta sadaļa par valsts materiālo rezervju izmantošanu, nosakot gadījumus, kad ir pieļaujama valsts materiālo rezervju resursu iesaiste katastrofās, atbildīgo dienestu funkciju izpildes nodrošināšanai un katastrofu radīto seku likvidēšanai vai ierobežošanai. Valsts materiālo rezervju resursu izmantošana būs pieļaujam arī civilās aizsardzības sistēmas mācībās un treniņos, lai jau iepriekš organizētu glābšanas dienestu apmācību ar valsts materiālo rezervju resursiem, tādējādi nodrošinot dienesta profesionalitāti glābšanas un seku likvidēšanas operācijās.

Likumprojekts paredz valsts materiālo rezervju resursu izmantošanu humānās palīdzības sniegšanai ārvalstīs, tādējādi veicinot starptautisko sadarbību un iespēju saņemt ārvalstu palīdzību, kad ar Latvijas rīcībā esošajiem materiālo rezervju resursiem nav iespējams novērst vai ierobežot katastrofu radītās sekas un garantēt valsts iedzīvotāju drošību u.c.


Sīkāka informācija:
Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ