Šengenas Informācijas sistēma jaunajās dalībvalstīs 2008. gadā

Eiropas Parlaments 7.jūnijā bez grozījumiem atbalstīja ES Padomes Lēmuma projektu par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) ieviešanu deviņās Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīs, tostarp Latvijā. Aktualizētā datu bāze jaunajām dalībvalstīm ļaus iesaistīties Šengenas sistēmā kā pilntiesīgām tās dalībniecēm.
Eiropas Parlaments 7.jūnijā bez grozījumiem atbalstīja ES Padomes Lēmuma projektu par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) ieviešanu deviņās Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīs, tostarp Latvijā. Aktualizētā datu bāze jaunajām dalībvalstīm ļaus iesaistīties Šengenas sistēmā kā pilntiesīgām tās dalībniecēm.

Šengenas Informācijas sistēma (SIS) ir liela mēroga datu bāze, kas ļauj dalībvalstu iestādēm sadarboties un apmainīties ar informāciju, lai atceltu iekšējo robežkontroli. Sistēmā iekļauta detalizēta informācija par personām un objektiem, piemēram, transportlīdzekļiem. Kompetentās iestādes var izmantot sistēmas datus noziegumu novēršanai, lai pārbaudītu personas uz ārējām robežām vai dalībvalstu teritorijā, kā arī, lai izsniegtu vīzas un uzturēšanās atļaujas.
 
Lai iesaistītos Šengenas sistēmā, dalībvalstīm līdz šā gada 31. augustam jāizpilda tehniskās prasības. Ja tas būs izdarīts, valsts varēs atvērt savas sauszemes un jūras robežas līdz 2008. gada 31. janvārim un gaisa robežas — līdz 2008. gada 29. martam.
 
Kontakti:
Marika Armanoviča
Preses dienests
(Strasbūra) Tel.: (33-3) 881 74651
(Brisele) Tel.: (32-2) 28 31032
(Mobilais tel.) + 32 498 98 33 32
e-pasts:
prese-lv@europarl.europa.eu


Atpakaļ