Pilnveidos informācijas apmaiņu ar ārvalstu Sodu reģistriem

Iekšlietu ministrija šodien, 21.jūnijā, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.687 "Kārtība un apjoms, kādā iesniedzamas ziņas Sodu reģistram un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas”.
Iekšlietu ministrija šodien, 21.jūnijā, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.687 "Kārtība un apjoms, kādā iesniedzamas ziņas Sodu reģistram un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas”.

Grozījumu mērķis ir uzlabot informācijas apmaiņu ar ārvalstu Sodu reģistriem par notiesātajām personām atbilstoši Eiropas Padomes 2005.gada 21.novembra lēmumam 2005/876/TI par tādas informācijas apmaiņu, ko iegūst no sodāmības reģistra un 2007.gada maijā veiktajiem grozījumiem Sodu reģistra likumā.


 
Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ