Nosaka civilās aizsardzības plānu struktūru, izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtību

Ministru Kabinets šodien, 26.jūnijā, atbalstīja Ministru Kabineta noteikumu projektu „Par pašvaldību, komersantu un iestāžu civilās aizsardzības plānu struktūru, izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtību”.
Ministru Kabinets šodien, 26.jūnijā, atbalstīja Ministru Kabineta noteikumu projektu „Par pašvaldību, komersantu un iestāžu civilās aizsardzības plānu struktūru, izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtību”.

Projekts nosaka rajonu un republikas pilsētu, kā arī komersantu objektu un iestāžu, kuras ir paaugstinātas bīstamības objekti vai tajos var atrasties vairāk nekā 50 cilvēku, civilās aizsardzības plānu izstrādāšanas kārtību.


 Noteikumu projekts paredz civilās aizsardzības plānos apzināt iespējamos iekšējos un ārējos apdraudējumus un to sekas pašvaldībā, komersanta objektā vai iestādē, kā arī sniegt informāciju par plānotajiem civilās aizsardzības pasākumiem. Projekts nosaka, ka civilos aizsardzības plānos pašvaldībām, komersantiem un iestādēm jāplāno preventīvos, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus avāriju vai katastrofu gadījumos vai pastāvot to draudiem.
 
Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ