Pilnveidos Kriminālprocesa likumu

Iekšlietu ministrija šodien, 28.jūnijā pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Kriminālprocesā, kas pilnveido notiesāto personu meklēšanas un starptautiskās meklēšanas kārtību.
Iekšlietu ministrija šodien, 28.jūnijā pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Kriminālprocesā, kas pilnveido notiesāto personu meklēšanas un starptautiskās meklēšanas kārtību.

Likumprojekts paredz noteikt pirmās instances tiesai kompetenci un pienākumu pieņemt lēmumu par notiesāto personu meklēšanu gadījumos, kad tās izvairās no piespriestā soda izciešanas un to atrašanās vieta nav zināma. Tādējādi likumprojekts novērš situācijas, kas rodas gadījumos, kad notiesātā persona, izvairoties no soda, bēguļo, bet tās meklēšanas uzsākšana nav iespējama, jo nav noteikta notiesāto personu meklēšanas iniciēšanas kārtība.

Likumprojekts paredz arī noteikt kompetenci tiesai, kas kontrolē sprieduma un lēmuma pilnīgu izpildi, vērsties Ģenerālprokuratūrā ar ierosinājumu lūgt ārvalstij personas izdošanu un izsludināt personas starptautisko meklēšanu, kā arī pieņemt Eiropas apcietinājuma lēmumu. Tādējādi likumprojekts paredz arī iestādi, kas ir kompetenta iniciēt notiesāto personu starptautisko meklēšanu un to izdošanu.

Likumprojekts paredz saskaņot Ģenerālprokuratūras rīcību gadījumos, kad nav zināma tādas personas atrašanās vieta, par kuru ir pieņemts Eiropas apcietinājuma lēmums, un gadījumos, kad nav zināma tādas personas atrašanās vieta, kuras izdošanas pieprasīšana no trešajām valstīm ir pieļaujama. Likumprojekts arī saskaņo Kriminālprocesa likumu ar Šengenas informācijas sistēmas darbības likumu.
 
Grozījumi uzliek pienākumu Ģenerālprokuratūrai izskatīt ierosinājumu lūgt ārvalstij personas izdošanu, kā arī tiesai izskatīt ierosinājumu pieņemt Eiropas apcietinājuma lēmumu steidzamības kārtībā neatliekamos gadījumos, kad to prasa lietas apstākļi. Tādējādi likumprojekts novērš situācijas, kas rodas, kad meklējamās personas atrašanās vieta ārvalstī ir noskaidrota un pastāv visi nepieciešamie priekšnosacījumi izdošanas procesa norisei, bet formālu iemeslu dēļ pagaidu apcietinājuma lūguma, izdošanas lūguma vai Eiropas apcietinājuma lēmuma pieņemšana un iesniegšana ārvalstij var aizkavēties, kas var dot iespēju meklējamā personai turpināt bēguļošanu.

Likumprojekts paredz arī noteikt tiesības izmeklētājam un prokuroram aizturēt ārvalsts meklējamo personu, pirms tiek formāli pieņemts Eiropas apcietinājuma lēmums, ja pastāv visi nepieciešamie priekšnosacījumi izdošanas realizācijai. Projekts paredz iespēju izmeklētājam un prokuroram, aizturot personu, vadīties no faktiskiem lietas apstākļiem un nevis no tā, vai pirms aizturēšanas ir noformēts Eiropas apcietinājuma lēmums. Turklāt šie grozījumi nodrošinās arī tiesisko pamatu personas aizturēšanai, veicot personas pārrobežu vajāšanu.

Likumprojekts precizē Eiropas apcietinājuma lēmuma izpildīšanas kārtību, nosakot, ka personas apcietināšanai pēc Eiropas Savienības dalībvalsts lūguma ir pilnībā piemērojams izdošanas apcietinājums.

Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ