Veicinās iereibušo šoferu auto apriti

Lai veicinātu iereibušiem autovadītājiem izņemto transportlīdzekļu apriti un samazinātu valsts aģentūrā „Materiālās rezerves” glabājamo transportlīdzekļu skaitu, Iekšlietu ministrija 5.jūnijā pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.580 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”.
Lai veicinātu iereibušiem autovadītājiem izņemto transportlīdzekļu apriti un samazinātu valsts aģentūrā „Materiālās rezerves” glabājamo transportlīdzekļu skaitu, Iekšlietu ministrija 5.jūnijā pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.580 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”.

Grozījumi dos izņemtā transportlīdzekļa īpašniekam tiesības rakstiski atteikties no sava transportlīdzekļa. Līdz ar to viņam nebūs jāsedz izdevumi par transportlīdzekļa uzglabāšanu laikā pēc atteikuma saņemšanas, bet VA „Materiālās rezerves” būs iespēja transportlīdzekli nekavējoties nodot realizācijai, no gūtajiem ienākumiem sedzot glabāšanas izdevumus.

Tāpat grozījumos iecerēts vienkāršot transportlīdzekļu atgūšanas kārtību. Līdz šim transportlīdzekli varēja atgūt tikai īpašnieks vai īpašnieka pilnvarota persona. Taču praksē bieži veidojās situācijas, ka īpašnieks par transportlīdzekļa atrašanos VA „Materiālās rezerves” uzzināja tikai pēc mēneša, saņemot aģentūras paziņojumu, vai arī īpašnieks ilgstoši atrodas ārzemēs, un tāpēc viņam nav iespējams ne pašam izņemt savu transportlīdzekli, ne arī pilnvarot kādu personu to darīt viņa vietā. Rezultātā transportlīdzekļu glabāšanas izmaksas bieži vien pārsniedza transportlīdzekļu vērtību, un īpašniekiem nebija izdevīgi tos atgūt.

Tāpēc transportlīdzekļu atgūšanu iecerēts vienkāršot, paredzot, ka tos VA „Materiālās rezerves” varēs saņemt persona, kas uzrādīs transportlīdzekļa tehnisko pasi un apliecinājumus par piespriestā soda un glabāšanas izdevumu nomaksu.

Iecerēts arī dot valsts aģentūras „Materiālās rezerves” direktora pilnvarotai personai tiesības pieņemt lēmumu par to izdevumu piedziņu no izņemtās mantas īpašnieka, kas aģentūrai radušies sakarā ar transportlīdzekļu glabāšanu. Tas nozīmē, ka aģentūra varēs tieši vērsties pie tiesu izpildītājiem parādu piedziņai. Līdz šim izdevumi aģentūrai bija jāpiedzen cilviltiesiskā kārtībā, vēršoties tiesā.

Grozījumi arī paredz, ka no līdzekļiem, kas tiek iegūti, realizējot transportlīdzekli, vispirms tiek segti aģentūras izdevumi par glabāšanu, un tikai pēc tam – nenomaksātā soda nauda. Līdz šim notika otrādi – līdzekļus vispirms ieskaitīja Valsts kasē nenomaksātās soda naudas segšanai, un tikai pāri palikušie līdzekļi pienācās VA „Materiālās rezerves” glabāšanas izdevumu segšanai.

Jau vēstīts, ka iereibušiem autovadītājiem izņemto transportlīdzekļu glabāšana prasa ievērojamus valsts budžeta līdzekļus, tāpēc Iekšlietu ministrija meklē risinājumus, kā samazināt šos tēriņus. Informatīvajā ziņojumā, ko Ministru Kabinets izskatīja šā gada 19.jūnijā, Iekšlietu ministrija norādīja, ka šā gada 1.jūnijā VA „Materiālās rezerves” glabāšanā atradās 4066 iereibušiem vadītājiem izņemti transportlīdzekļi, bet izsolēs pārdoti 610. Vidēji mēnesī aģentūras glabāšanā paliek aptuveni 200 - 250 transportlīdzekļi. 20 - 25% gadījumu īpašnieki neizņem tiem piederošos transportlīdzekļus, galvenokārt tāpēc, ka glabāšanas izmaksas ievērojami pārsniedz transportlīdzekļa vērtību.

Šogad līdz 14.jūnijam aģentūra komersantiem par aizturēto transportlīdzekļu pārvietošanu un uzglabāšanu bija samaksājusi 2,7 miljonus latu, savukārt aģentūras ieņēmumi no transportlīdzekļu īpašniekiem par glabāšanu un ieņēmumi no transporta līdzekļu realizācijas bija tikai 377 tūkstoši latu. Piešķirtie valsts budžeta līdzekļi šīs funkcijas nodrošināšanai ir nepietiekami.

Iereibušiem autovadītājiem izņemto transportlīdzekļu glabāšanas funkciju VA „Materiālās rezerves” veic kopš 2006.gada 1.janvāra.

 
Sīkāka informācija:
Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ