Pieņemts jauns likums par patvērumu

Ministru kabinets šodien, 14.augustā, izskatīja Patvēruma likumu, kas nodrošinās vairāku Eiropas Savienības direktīvu ieviešanu, tādejādi veidojot pamatu saskaņotas, efektīvas un personu tiesības nodrošinošas patvēruma sistēmas pilnveidei Latvijā
Ministru kabinets šodien, 14.augustā, izskatīja Patvēruma likumu, kas nodrošinās vairāku Eiropas Savienības direktīvu ieviešanu, tādejādi veidojot pamatu saskaņotas, efektīvas un personu tiesības nodrošinošas patvēruma sistēmas pilnveidei Latvijā

Jaunajā likumā, kas tapis pilnveidojot spēkā esošo Patvēruma likumu, ir atrunāti obligātie standarti, lai kvalificētu trešo valstu pilsoņus vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi nepieciešama starptautiska aizsardzība. Kā arī noteiktu viņu statusu un piešķirtās aizsardzības saturu. Likums ievieš arī Eiropas Padomes nosacījumus par minimālajiem standartiem attiecībā uz dalībvalstu procedūrām, ar kurām piešķir un atņem bēgļa statusu.

Paredzēts, ka gadījumos, kad tiek pieņemts lēmums par patvēruma meklētāja iesnieguma izskatīšanu, tas var tikt izskatīts arī saīsinātajos termiņos.

Papildus, likumprojektā precizēti nosacījumi par obligātajiem standartiem, lai pārvietoto personu masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām pagaidu aizsardzību, un par pasākumiem, lai līdzsvarotu dalībvalstu pūliņus, uzņemot šādas personas un uzņemoties ar to saistītās sekas, ieviešanai.

Šobrīd spēkā esošais Patvēruma likums kopumā nodrošina personas tiesības iesniegt iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu, iegūt statusu, kā arī nosaka personas tiesības un pienākumus gan patvēruma piešķiršanas procesa laikā, gan pēc aizsardzības statusa saņemšanas.

 
Informāciju sagatavoja:

Diana Bogdanova
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr. 67219185
diana.bogdanova@pmlp.gov.lv


Atpakaļ