Ministrijas vadība tiekas ar arodbiedrības pārstāvjiem

Šodien, 22. augustā, Iekšlietu ministrijas vadība un Latvijas apvienotās policistu arodbiedrības pārstāvji pārrunāja Valsts policijas darbiniekiem aktuālus jautājumus, tostarp atalgojuma izmaiņas 2008. gadā, sociālās garantijas un pensiju sistēmu.
Šodien, 22. augustā, Iekšlietu ministrijas vadība un Latvijas apvienotās policistu arodbiedrības pārstāvji pārrunāja Valsts policijas darbiniekiem aktuālus jautājumus, tostarp atalgojuma izmaiņas 2008. gadā, sociālās garantijas un pensiju sistēmu.

Tikšanās piedalījās iekšlietu ministrs Ivars Godmanis, iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Aivars Straume, Valsts policijas priekšnieks ģenerālis Aldis Lieljuksis, Latvijas Apvienotās Policistu arodbiedrības prezidents Agris Sūna un arodbiedrības valdes locekļi.

Iekšlietu ministrijas vadība informēja arodbiedrības pārstāvjus par 2008. gadā atalgojuma izmaiņām 100 latu robežās viesiem Iekšlietu ministrijas sistēmā strādājošajiem. Tikšanās dalībnieki pārrunāja kritērijus, pēc kādiem tiek noteikts darbinieka atalgojums un kritērijus, saistībā ar kuriem notiek atalgojuma izaugsme.

Pārrunājot pensiju sistēmu, tikšanās dalībnieki bija vienisprātis, ka nedrīkst veikt izmaiņas pensionēšanas vecuma paaugstināšanā Iekšlietu ministrijas dienestu darbiniekiem, jo tas veicinātu darbinieku aizplūšanu.

Iekšlietu ministrs Ivars Godmanis uzsvēra, ka nepieciešams veikt policijas darba produktivitātes analīzi, lai izdarītu secinājumus par policijas struktūras un darba organizācijas efektivitāti. „Katra darbinieka slodzei jābūt līdzīgai, lai nebūtu tā, ka vienā rajonā policijas darbinieks ir pārslogots, nespējot tikt galā ar saviem pienākumiem, bet kādā citā rajonā slodze ir minimāla. Jābūt vienmērīgai, augstas produktivitātes slodzei, paralēli, visos līmeņos, domājot kā padarīt visu iekšlietu sistēmas dienestu darbu efektīvāku un pieejamāku sabiedrībai.”, akcentēja ministrs.

Nākošajā nedēļā paredzēta Valsts policijas vadības un arodbiedrības tikšanās, lai pārrunātu Valsts policijas un Latvijas apvienotās policistu arodbiedrības Koplīgumu, kas iespējams būtiski atrisinātu policijas darbinieku aktuālos jautājumus. 

 


 
Informāciju sagatavoja:

Dace Ūdre
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktore
Tālr. 7219363
Mob. 26425173
Dace.udre@iem.gov.lv


Atpakaļ