Konferencē piedalījās 12 valstu pārstāvji no Latvijas,   Igaunijas, Beļģijas, Krievijas, Lietuvas, Polijas, Somijas,   Slovākijas un citām valstīm.  " />

Ivars Godmanis: Cilvēkam visur jājūtas droši

Latvijas Policijas akadēmijā divas dienas - 23. un 24.augustā notiek starptautiska konference "Policijas augstākās izglītības vadības problēmas".
Konferencē piedalījās 12 valstu pārstāvji no Latvijas,   Igaunijas, Beļģijas, Krievijas, Lietuvas, Polijas, Somijas,   Slovākijas un citām valstīm. 


Latvijas Policijas akadēmijā divas dienas - 23. un 24.augustā notiek starptautiska konference "Policijas augstākās izglītības vadības problēmas".
Konferencē piedalījās 12 valstu pārstāvji no Latvijas,   Igaunijas, Beļģijas, Krievijas, Lietuvas, Polijas, Somijas,   Slovākijas un citām valstīm. 

Latvijas Policijas akadēmijas Studiju dienā un starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferences atklāšanā piedalījās arī iekšlietu ministrs Ivars Godmanis.

Ministrs uzsvēra policijas darbinieku misijas apziņas nepieciešamību: „Viņiem jāsaprot, ka galvenais nav sodīt, bet palīdzēt, novērst iespējamo noziedzīgo nodarījumu, līdz to liela loma ir preventīvajiem pasākumiem. Būtiski, lai cilvēki policistu uztvertu nevis kā soģi, bet kā cilvēku, pie kā var vērsties grūtos dzīves brīžos. Tas saistīts ar policista profesionalitāti, viņa sagatavotību. Lai palīdzētu citiem, vispirms pašam jāorientējas daudzajās sarežģītajās situācijās.”.

I. Godmanis savas uzrunas laikā pievērsās arī Latvijas darba tirgus situācijai: „Mūsdienās jauniešiem ir plaša augstskolu izvēle, un katrai augstākajai mācību iestādei jādomā par nodrošinājumu ar studentiem, jāpiesaista studēt gribētāji. Pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu demogrāfiskā krīze liks sevi manīt - jādomā, kas tad mācīsies, kas aizpildīs darba tirgu. Tātad jādara viss, lai cilvēkus noturētu un piesaistītu. Jo vairāk tāpēc, ka daļa mūsu valsts iedzīvotāju Latviju ir atstājuši, dodoties darbā uz Īriju un citām valstīm, un arī ar to jārēķinās, noturot un piesaistot jaunos cilvēkus, padarot gan augstskolu, gan nākamo profesiju pievilcīgu.

Ikvienā augstskolā, ikvienā profesijā ienāk jaunās tehnoloģijas, un arī policijas darbiniekiem jābūt tam gataviem.

Svarīgi apzināties: cilvēkiem būtiski iegūt nodrošinātu labklājību, bet viņiem vispirms jājūtas droši it visur: uz ielas, mājā, mašīnā… Tā ir policijas darbinieku lielā misija un atbildība.

Policijas atbildība kļūs vēl jo lielāka, kad Latvija pievienosies Šengenas līgumam. Tas nozīmē, ka tad mūsu valsts Policijas darbiniekiem būs jāstrādā ne tikai savas valsts, bet visas Šengenas zonas ietvaros. Šim vērienīgajam uzdevumam sevi ir jāgatavo.”.

Ministrs uzsvēra, ka policijas darbiniekiem, nepieciešams algu palielinājums, taču vienlaikus risināmi arī citi šai profesijai būtiski jautājumi.


Informāciju sagatavoja:

Dace Ūdre
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktore
Tālr. 7219363
Mob. 26425173
Dace.udre@iem.gov.lv


Atpakaļ