Šonakt Latvijā sāks darbu Šengenas informācijas sistēma

Naktī no 31.augusta uz 1.septembri Latvijā pilnā apjomā sāks darbu Šengenas informācijas sistēma SISone4All, kas dos Latvijas tiesībsargājošām institūcijām piekļuvi vienotajai Šengenas dalībvalstu datu bāzei par meklējamām un pazudušām personām, zagtiem transportlīdzekļiem, nozaudētiem un nederīgiem dokumentiem un ieročiem.
Naktī no 31.augusta uz 1.septembri Latvijā pilnā apjomā sāks darbu Šengenas informācijas sistēma SISone4All, kas dos Latvijas tiesībsargājošām institūcijām piekļuvi vienotajai Šengenas dalībvalstu datu bāzei par meklējamām un pazudušām personām, zagtiem transportlīdzekļiem, nozaudētiem un nederīgiem dokumentiem un ieročiem.

Lai pārliecinātos par atbildīgo dienestu gatavību sākt darbu SISone4All, iekšlietu ministrs Ivars Godmanis šodien apmeklēja Latvijas nacionālo SIRENE biroju, kur iepazinās ar darbiniekiem un tehnisko nodrošinājumu. Biroja pārstāvji un Valsts policijas Starptautiskās sadarbības pārvaldes priekšnieks Artis Zīdars apliecināja, ka Latvija ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai veiksmīgi strādātu ar Šengenas informācijas sistēmu (SIS).

SIS ir viens no kompensējošiem mehānismiem, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz sabiedrības drošību, kas rodas, atsakoties no iekšējās robežkontroles starp Šengenas līguma dalībvalstīm. Tā dod iespēju dalībvalstu tiesībsargājošām institūcijām veikt personu kontroli, operatīvi apmainoties ar informāciju par meklējamām un pazudušām personām, zagtiem transportlīdzekļiem, pazaudētiem un nederīgiem dokumentiem, zagtiem vai pazaudētiem ieročiem un citiem datiem. Latvijai kā valstij, kas apsargā Eiropas Savienības ārējo robežu, šāda operatīva un pilnīga informācijas apmaiņa ir īpaši nozīmīga.

Nacionālās informācijas iekļaušanu SIS un ziņu izsniegšanu par Latvijas iekļautajiem datiem citu valstu tiesībsargājošām iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veiks nacionālais SIRENE birojs.

Paredzams, ka Latvija līdz ar citām jaunajām ES dalībvalstīm varētu iekļauties Šengenas zonā ar 2008.gada 1.janvāri. Septembra nogalē Latvijā notiks Šengenas novērtēšanas vizītes SIS jomā.

Jau vēstīts, ka pagājušajā gadā Latvijā notika pirmā Šengenas novērtēšanas misija, kuras laikā gaisa, jūras un sauszemes robežas, policejiskās sadarbības, vīzu un datu aizsardzības jomā tika vērtēta Valsts robežsardzes, Valsts policijas, muitas, Pārtikas un veterinārā dienesta, Nacionālo bruņoto spēku Jūras un Gaisa spēku gatavība Šengenas acquis piemērošanai, personāla zināšanu līmenis, dienestu mobilitāte un tehniskās spējas. Atkārtotā vērtēšana ir plānota lidostai „Rīga” šā gada septembrī.

Sagatavošanās Šengenas zonai ir viena no Iekšlietu ministrijas svarīgākajām prioritātēm. Daļu no pasākumiem, kas nepieciešami Šengenas acquis ieviešanai, Latvija izpildīja, kad 2004.gada 1.maijā pievienojās Eiropas Savienībai.

2004.gada 5.novembrī Eiropadome apstiprināja Hāgas programmu, kurā rosināja ES Ministru padomi, Eiropas Komisiju un dalībvalstis spert visus nepieciešamos soļus, lai atceltu kontroli uz iekšējām robežām pēc iespējas ātrāk pie nosacījuma, ka visas prasības Šengenas acquis piemērošanai ir izpildītas un ir ieviesta Šengenas informācijas sistēma II (SIS II).

2005.gada 4.februārī toreizējais Latvijas iekšlietu ministrs ES Ministru padomes ģenerālsekretariātam paziņoja, ka Latvija 2006.gada 1.maijā būs gatava visu to jomu novērtēšanas uzsākšanai, kas nav saistītas ar Šengenas informācijas sistēmu.

Latvija bija izpildījusi visas nepieciešamās prasības, lai līdz ar citām jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm 2007.gadā pievienotos Šengenas līgumam, tāpēc Latviju sarūgtināja ziņas par SIS II izveides aizkavēšanos un ar to saistīto jauno dalībvalstu uzņemšanas termiņa atlikšanu.

Tomēr 2006.gada nogalē tika atbalstīts Portugāles priekšlikums gada laikā pievienot jaunās dalībvalstis pašlaik esošajai SIS I+, nosaucot to par SISone4ALL. Šis risinājums ir alternatīva SIS II sistēmai, kuras izveides kavēšanās dēļ jauno dalībvalstu pievienošanās Šengenas zonai plānotajā laikā nebūtu iespējama.


Sagatavoja:
Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ