Dāvinās Moldovai divus robežsardzes patruļkuterus

Ministru Kabinets šodien, 2.oktobrī, atbalstīja divu Valsts robežsardzes patruļkuteru dāvināšanu Moldovai.
Ministru Kabinets šodien, 2.oktobrī, atbalstīja divu Valsts robežsardzes patruļkuteru dāvināšanu Moldovai.

Tā kā Valsts robežsardzes tehniskie resursi ar Šengenas finanšu programmas (Schengen Facility) palīdzību ir atjaunoti, iegādājoties jaunus patruļkuterus, Moldovas robežsardzei tiks dāvināti divi Somijā būvēti kuteri „Finn Fighter”, kas līdz šim bija robežsardzes Ventspils pārvaldes īpašumā. Tos Valsts robežsardze 1998.gada 17.jūlijā saņēma kā dāvinājumu no Somijas robežsardzes.

Dāvinājums tiek veikts, īstenojot palīdzības misiju „Robežupju patrulēšanas efektivitātes stiprināšana, dāvinot Moldovas Robežsardzei divus kuterus", kas ir viens no pasākumiem attīstības sadarbībā starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Moldovas Republiku.

Misijas „Robežupju patrulēšanas efektivitātes stiprināšana, dāvinot Moldovas Robežsardzei divus kuterus" mērķis ir stiprināt patrulēšanas efektivitāti upēs, uzlabot Moldovas Robežsardzes materiāltehnisko bāzi, kā arī apmācīt personālu.

Misijas izmaksas ir 31,6 tūkstoši latu, ko veido kuteru sagatavošanas un transportēšanas izdevumi, kuteru apkalpes apmācība Moldovā un kuteru un to piederumu bilances vērtība. Izdevumi tiks segti no Ārlietu ministrijas budžeta programmas „Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība”.


Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ