Rosinās mainīt likumu, lai pašvaldības varētu atbalstīt policiju.

Iekšlietu ministrija šodien, 4.oktobrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus likumos, kuru mērķis ir dot pašvaldībām iespēju sniegt Valsts policijai materiāli tehnisko palīdzību.
Iekšlietu ministrija šodien, 4.oktobrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus likumos, kuru mērķis ir dot pašvaldībām iespēju sniegt Valsts policijai materiāli tehnisko palīdzību.

Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” paredz noteikt, ka tajā paredzētie ierobežojumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad valsts vai pašvaldības institūcija sniedz ziedojumu citai valsts vai pašvaldības institūcijai.

Savukārt grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” paredz, ka aizliegums valsts vai pašvaldību mantu nodot citām personām bezatlīdzības lietošanā nav attiecināms uz gadījumiem, kad pašvaldības mantu nodod valsts iestādei lietošanā, kā arī nosaka, ka pašvaldībām ir tiesības dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus vai mantu citām pašvaldībām vai valsts institūcijām.

Jau vēstīts, ka iekšlietu ministrs Ivars Godmanis ierosināja veikt izmaiņas normatīvajos aktos pēc tikšanās ar Bauskas rajona pašvaldību pārstāvjiem, kur cita starpā tika apspriests arī jautājums par iecirkņu inspektoru trūkumu Bauskas rajona pašvaldībās.

Tikšanās laikā pašvaldību pārstāvji informēja, ka tās pašvaldības, kuras nav izveidojušas savu pašvaldības policiju, labprāt būtu gatavas sniegt Valsts policijai materiāli tehnisku palīdzību, ņemot vērā, ka šajās teritorijās Valsts policija pilda arī pašvaldības policijas uzdevumus.

Taču pašlaik spēkā esošie normatīvie akti šādu iespēju liedz, jo paredz, ka gadījumā, ja valsts vai pašvaldības institūcija pieņem ziedojumu un citāda veida mantisko palīdzību, tai ir aizliegts vēl divus gadus pēc tam pieņemt jebkādus lēmumus attiecībā uz ziedotāju. Tas nozīmē, ka teritoriālā policijas iestāde, saņemot pašvaldības atbalstu, vienlaikus nedrīkstētu pieņemt nekādus lēmumus par pašvaldības darbību, kas var būtiski traucēt policijas darbu.
 

Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ