Ierosina lemt par E.Gulbi konvojējušo policistu sodīšanu

Iekšlietu ministrijas Galvenā inspekcija ir pabeigusi dienesta pārbaudi saistībā ar incidentu uz Salu tilta šā gada 26.septembrī, kad aizturētais Edgars Gulbis konvojēšanas laikā izkļuva no policijas transportlīdzekļa un veica bēgšanas mēģinājumu.
Iekšlietu ministrijas Galvenā inspekcija ir pabeigusi dienesta pārbaudi saistībā ar incidentu uz Salu tilta šā gada 26.septembrī, kad aizturētais Edgars Gulbis konvojēšanas laikā izkļuva no policijas transportlīdzekļa un veica bēgšanas mēģinājumu.

Pārbaudes rezultātā atzīts, ka Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes (ONAP) darbinieku rīcībā, aizturot un nogādājot E.Gulbi, ir saskatāma atsevišķu likuma prasību neievērošana, kā arī amatu aprakstos noteikto pienākumu nepildīšana. Slēdzienā norādīts, ka darbinieki nav ievērojuši likumā „Par policiju”, Kriminālprocesa likumā, Ministru Kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi”, kā arī Iekšlietu ministrijas iekšējā normatīvā aktā Nr.14 „Instrukcija par kārtību, kādā Valsts policijas, Drošības policijas un Valsts robežsardzes darbinieki pielieto speciālos līdzekļus” noteiktās prasības.
 
Tāpēc Valsts policijas priekšniekam Aldim Lieljuksim uzdots lemt jautājumu par disciplinārlietu ierosināšanu pret ONAP darbiniekiem, kuri veica konvojēšanu.

Valsts policijas priekšniekam uzdots arī veikt pasākumus, lai novērstu dienesta pārbaudes gaitā konstatētos trūkumus, tai skaitā sakārtot normatīvo regulējumu saistībā ar speciālo līdzekļu lietošanu pret aizturētām personām. Tāpat uzdots kriminālpolicijas darbinieku profesionālajā apmācībā pievērst īpašu uzmanību normatīvo aktu prasību zināšanai un praktiskai rīcībai, aizturot un nogādājot personas policijas iestādēs ar dienesta autotransportu un lietojot speciālos līdzekļus, kā arī izmantot speciāli aprīkotā autotransporta iespējas aizturēto personu pārvadāšanai.

Par dienesta pārbaudes rezultātiem tiks informēts E.Gulbja advokāts Aleksandrs Ogurcovs un Iveta Šteina, kas saistībā ar šo incidentu vērsās ar iesniegumu pie iekšlietu ministra.

Dienesta pārbaudes slēdziens nosūtīts Valsts policijai pievienošanai kriminālprocesa materiāliem, kura ietvaros tiek izmeklēta iespējamā Valsts policijas darbinieku pretlikumīgā rīcība pret E.Gulbi 2007.gada 26.septembrī Rīgā uz Salu tilta, kā rezultātā E.Gulbis guva miesas bojājumus. Līdz ar to Iekšlietu ministrija nav tiesīga sniegt plašāku informāciju par dienesta pārbaudē konstatētajiem apstākļiem, jo no prokuratūras un procesa virzītāja ir saņemts atzinums, ka šādu ziņu sniegšana var traucēt izmeklēšanai.


Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ