Atzīs par spēkā neesošiem aktualitāti zaudējušu plānu un koncepciju ugunsdzēsības jomā

Iekšlietu ministrija 18.oktobrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta rīkojuma projektus, ar kuriem plānots atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 26.maija rīkojumu Nr. 343 „Par vienotas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanas koncepciju” un Ministru kabineta 2005.gada 5.janvāra rīkojumu Nr.10 „Par plānu vienotas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanai laikposmā no 2005. līdz 2011.gadam”.
Iekšlietu ministrija 18.oktobrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta rīkojuma projektus, ar kuriem plānots atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 26.maija rīkojumu Nr. 343 „Par vienotas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanas koncepciju” un Ministru kabineta 2005.gada 5.janvāra rīkojumu Nr.10 „Par plānu vienotas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanai laikposmā no 2005. līdz 2011.gadam”.

Koncepciju un plānu, kas paredzēja pakāpeniski uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) bāzes veidot vienotu uguns apsardzības un glābšanas sistēmu, pakāpeniski pārņemot meža ugunsgrēku dzēšanu, nolemts atzīt par spēku zaudējušiem, jo tie vairs nav aktuāli.

Šie dokumenti zaudēja aktualitāti, jo 18.septembrī valdība atbalstīja Iekšlietu ministrijas uzstrādātos grozījumus Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, kas paredz, ka mežu ugunsgrēku dzēšanā sadarbosies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Valsts mežu dienests. Šodien, 18.oktobrī, Saeima šos grozījumus nodeva izskatīšanai Saeimas komisijām.

Iepriekšējā koncepcija un plāns paredzēja laikā no 2005. līdz 2011.gadam uz VUGD bāzes veidot vienotu uguns apsardzības un glābšanas sistēmu, pakāpeniski pārņemot no Valsts meža dienesta meža ugunsdrošības uzraudzības un ugunsgrēku ierobežošanas funkciju. Tomēr, tā kā šī varianta īstenošanai nepieciešami vairāki simti miljoni latu VUGD materiāli tehniskās bāzes papildināšanai un jaunu depo būvniecībai, kas netika piešķirti, ar 2007.gadu VUGD nevar uzsākt organizēt un veikt meža ugunsgrēku ierobežošanas darbus.

Tāpēc iekšlietu un zemkopības ministrs, kā arī VUGD un VMD vienojās par jaunu mežu ugunsgrēku ierobežošanas modeli, veicot šo funkciju abiem dienestiem kopīgi. Jaunais modelis atspoguļots 2007.gada 31.maijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajā Vienotas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanas koncepcijā 2009. - 2014. gadam.

Jaunā koncepcija paredz, ka VUGD funkcijas mežu ugunsgrēku ierobežošanā un likvidācijā sāks pildīt pakāpeniski - ar 2011.gada 1.janvāri Aizkraukles, Daugavpils, Jēkabpils, Krāslavas, Kuldīgas, Liepājas, Preiļu un Saldus rajonā, 2013.gada 1.janvārī - Alūksnes, Balvu, Bauskas, Dobeles, Gulbenes, Jelgavas, Madonas, Valkas un Valmieras rajonā, bet 2015.gada 1.janvārī - Cēsu, Limbažu, Ludzas, Rēzeknes, Rīgas, Ogres, Talsu Tukuma un Ventspils rajonā.

Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ