Pilnveidos ziņu iekļaušanu Noziedzīgu nodarījumu reģistrā

Iekšlietu ministrija 18.oktobrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru Kabineta noteikumu projektu, kas paredz pilnveidot ziņu iekļaušanas kārtību Noziedzīgu nodarījumu reģistrā.
Iekšlietu ministrija 18.oktobrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru Kabineta noteikumu projektu, kas paredz pilnveidot ziņu iekļaušanas kārtību Noziedzīgu nodarījumu reģistrā.

Lai paātrinātu ziņu iekļaušanu reģistrā un atteiktos no darbietilpīgas papīra tehnoloģijas, aizpildot un nosūtot noziedzīga nodarījuma uzskaites kartes, noteikumu projekts „Noziedzīgu nodarījumu reģistra noteikumi” paredz pāriet uz pilnīgu informācijas apstrādi tiešsaistes režīmā, kas nodrošinās iespēju redzēt reģistrā aktuālāko informāciju par kriminālprocesa virzību un tajos pieņemtajiem lēmumiem.

Tāpat noteikumi papildināti atbilstoši konstatētajām nepilnībām noziedzīgu nodarījumu uzskaitē, kas radušās saistībā ar jaunā Kriminālprocesa likuma piemērošanu. Prakse pierāda, ka noteikumos paredzētais Kriminālprocesa likuma pantu uzskaitījums, par kuriem ziņas uzkrājamas Noziedzīgu nodarījumu reģistrā, ir nepietiekams.

Tāpēc noteikumus iecerēts papildināt ar to Kriminālprocesa likuma pantu uzskaitījumu, kuri atspoguļo ziņas par atklātiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Tāpat reģistrā iekļaujamas ziņas par tiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kurus izdarījušas personas, kas nav sasniegušas 14 gadu vecumu, kā arī ziņas saistībā ar materiālu par noziedzīgi iegūtu mantu izdalīšanu no krimināllietas.

Vienlaikus, lai reģistrā varētu uzskaitīt ziņas arī par noziedzīgus nodarījumus izdarījušām personām, Iekšlietu ministrija ir iesniegusi Saeimā priekšlikumu likumprojektam „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, kas paredz papildināt Kriminālprocesa likuma 372.panta septītajā daļā Ministru kabinetam ietverto deleģējumu un vienotā uzskaitē reģistrēt arī ziņas par noziedzīgus nodarījumus izdarījušām personām.
 
Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ