Noteiks valsts materiālo rezervju veidošanas un izmantošanas kārtību

Attēls
Attēls
Iekšlietu ministrija šodien, 29.novembrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu „Valsts materiālo rezervju glabāšanas, uzskaites, atjaunināšanas, iznomāšanas, aizdošanas, realizācijas un norakstīšanas kārtība”.
Iekšlietu ministrija šodien, 29.novembrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu „Valsts materiālo rezervju glabāšanas, uzskaites, atjaunināšanas, iznomāšanas, aizdošanas, realizācijas un norakstīšanas kārtība”.

Projekts nosaka valsts un pašvaldību institūciju, kā arī komersantu darbības ar valsts materiālajām rezervēm, lai nodrošinātu to gatavību reaģēšanas pasākumu veikšanai valsts apdraudējuma gadījumā.

Jaunus noteikumus nepieciešams izstrādāt, jo 2007.gada 21.jūnijā Latvijas Republikas Saeimā tika pieņemts jauns Valsts materiālo rezervju likums, kas stāsies spēkā 2008.gada 1.janvārī.


Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv
 


Atpakaļ