Pazeminās valodas prasmes līmeni atsevišķiem amatiem IeM dienestos

Iekšlietu ministrija šodien, 29.novembrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.296 „Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību”.
Iekšlietu ministrija šodien, 29.novembrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.296 „Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību”.

Grozījumu projekts paredz atsevišķiem Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu amatiem noteikt veicamajiem amata pienākumiem atbilstošu valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi, jo, izvērtējot atsevišķu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu amatu aprakstos ietvertos pienākumus un prasības to veikšanai, tika konstatēts, ka attiecīgajam amatam noteiktais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe ir nesamērīgi augsti.

Piemēram, Valsts robežsardzes inspektora un jaunākā inspektora amatiem ir noteikta pati augstākā - 3.līmeņa valsts valodas prasmes B pakāpe, kas nepieciešama valsts pārvaldes institūciju un to struktūrvienību vadītājiem, valsts civildienesta ierēdņiem un darbiniekiem, kuru darbs ir saistīts ar dokumentu apstrādi un lietvedību, un izvirza prasību amatpersonām spēt variēt valodas izteiksmes līdzekļus vai spēt uzrakstīt ar iestādes pārvaldi saistītus dokumentus. Taču minēto Valsts robežsardzes amatpersonu amatu pienākumi šādas valsts valodas prasmes pakāpi jeb spējas neprasa.

Arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsēja – glābēja amatam noteikta nepamatoti augsta valsts valodas prasmes pakāpe, kas nav nepieciešama amatpersonām, kuru amata pienākumi neizvirza tām prasību spēt lasīt un saprast sarežģītus tekstus vai spēt uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus vai citus tekstus.


Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv
 


Atpakaļ