Noteiks kārtību, kādā tiesībaizsardzības iestādēm nodod datus par elektroniskajiem sakariem

Ministru Kabinets šodien, 4.decembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto MK noteikumu projektu, kas nosaka kārtību, kādā tiesībaizsardzības iestādes no elektronisko sakaru komersantiem pieprasa un saņem saglabājamos datus.
Ministru Kabinets šodien, 4.decembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto MK noteikumu projektu, kas nosaka kārtību, kādā tiesībaizsardzības iestādes no elektronisko sakaru komersantiem pieprasa un saņem saglabājamos datus.

Elektronisko sakaru likums paredz, ka saglabājamie dati ir likumā noteiktie noslodzes dati, atrašanās vietas dati un ar tiem saistīti dati, kas nepieciešami, lai identificētu abonentu vai lietotāju.

„Noteikumi par saglabājamo datu pieprasīšanas un nodošanas kārtību pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai un tiesai, kā arī kārtību un apjomu, kādā Datu valsts inspekcija apkopo statistisko informāciju par minēto institūciju pieprasījumiem saņemt saglabājamos datus un par šo datu izsniegšanu” paredz, ka tiesībaizsardzības iestādes un elektronisko sakaru komersanti nozīmēs pilnvarotās amatpersonas, kas savstarpēji risinās jautājumus par saglabājamo datu pieprasīšanu, izsniegšanu un saņemšanu.

Pirms datu pieprasīšanas tiesībaizsardzības iestādēm būs jāizvērtē saglabājamo datu pieprasīšanas nepieciešamība un samērīgums. Noteikumi nosaka, kādos termiņos kādus datus elektronisko sakaru komersantam jāiesniedz, paredzot, ka neatliekamos gadījumos dati jāsniedz pat stundas līdz trīs stundu laikā.

Tiesībaizsardzības iestādes, prokuratūra un tiesa ar elektronisko sakaru komersantu varēs slēgt līgumu par saglabājamo datu apmaiņu elektroniski.

Ar 2009.gada 15.martu elektronisko sakaru komersantiem būs jānodrošina arī saglabājamo datu par interneta piekļuves punktiem nodošana.

Ministru Kabineta noteikumu projektu izstrādāja darba grupa, kuras sastāvā bija izmeklēšanas un drošības iestāžu, cilvēktiesību aizsardzības organizāciju un elektronisko sakaru komersantu pārstāvji.


Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ