Šengenas zona paplašināsies 21.decembrī

Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padome vakar, 6.decembrī, atbalstīja lēmumu par šengenas acquis prasību pilnīgu ieviešanu Čehijas Republikā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā, informē Eiropas Savienības Padomes Preses birojs.
Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padome vakar, 6.decembrī, atbalstīja lēmumu par šengenas acquis prasību pilnīgu ieviešanu Čehijas Republikā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā, informē Eiropas Savienības Padomes Preses birojs.

Lēmums par personu kontroles atcelšanu uz iekšējām robežām stāsies spēkā 2007.gada 21.decembrī attiecībā uz sauszemes un jūras robežu, bet 2008.gada 30.martā – attiecībā uz gaisa robežu.

Eiropas Parlaments 15.novembrī atbalstīja novērtēšanas rezultātus par deviņu valstu gatavību atcelt robežkontroli uz iekšējām robežām. Arī Eiropas Komisija 8.novembrī atzina, ka šīs deviņas jaunās dalībvalstis ir izpildījušas visas nepieciešamās prasības šengenas acquis ieviešanai datu aizsardzībā, sauszemes, jūras un gaisa robežu jomā, policijas sadarbībā, šengenas informācijas sistēmas un vīzu jomā.

šis lēmums nozīmē, ka iedzīvotāji varēs brīvi, bez robežkontroles, pārvietoties 3,6 miljonus kvadrātkilometru plašajā šengenas zonā, norāda ES Padomes Preses birojs.
Eiropas Savienības Padomes Preses biroja informācija par ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes lēmumu pieejama šeit:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/97463.pdf

Vairāk informācijas par ceļošanu un citām iespējām šengenas zonas valstīs var iegūt Eiropas Savienības informācijas aģentūras mājas lapā:
http://www.esia.gov.lv/lat/sengena/


Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv
 


Atpakaļ