Nosaka valsts materiālo rezervju veidošanas un izmantošanas kārtību

Ministru kabinets šodien, 18.decembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Valsts materiālo rezervju glabāšanas, uzskaites, atjaunināšanas, iznomāšanas, aizdošanas, realizācijas un norakstīšanas kārtība”.
Ministru kabinets šodien, 18.decembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Valsts materiālo rezervju glabāšanas, uzskaites, atjaunināšanas, iznomāšanas, aizdošanas, realizācijas un norakstīšanas kārtība”.

Projekts nosaka valsts un pašvaldību institūciju, kā arī komersantu darbības ar valsts materiālajām rezervēm, lai nodrošinātu to gatavību reaģēšanas pasākumu veikšanai valsts apdraudējuma gadījumā.

Jaunie noteikumi stāsies spēkā nākamā gada 1.janvārī vienlaikus ar jauno Valsts materiālo rezervju likumu.


Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ