Informācija par apmācību kursu „Stratēģiskā izlūkošanas analīze”

Š.g. 4.-8.jūnijā Rīgā, viesnīcas „Reval Hotel Rīdzene” telpās noris seminārs „Stratēģiskā izlūkošanas analīze”. Apmācību kursu rīko un vada Šveices Federālā Tehnoloģiju institūta Drošības studiju centrs (CSS) sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, kurss notiek Partnerattiecību sadarbības plāna pret terorismu (Partnership Action Plan against Terrorism (PAP-T)) ietvaros. Šī apmācību programma iezīmē Šveices un Latvijas ieguldījumu cīņā pret organizēto noziedzību, terorismu un citiem asimetriskā apdraudējuma veidiem.
Lasīt vairāk

Nosaka prasības pirotehnisko izstrādājumu mazumtirdzniecības telpām

Ministru Kabinets šodien, 29.maijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.538 "Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi”, kas novērš atsevišķas neprecizitātes un nosaka ugunsdrošības prasības telpām, kurās var veikt pirotehnisko izstrādājumu mazumtirdzniecību. … Lasīt vairāk

Laists klajā pirmais Eiropola ziņojums par terorisma situāciju un tendencēm

Brisele/Hāga. Eiropola direktors Makss Pīters Racels (Max-Peter Ratzel) šodien Eiropas Parlamentu Briselē iepazīstināja ar pirmo Eiropola izstrādāto ziņojumu par terorisma situāciju ES un terorisma tendencēm TE-SAT 2007. … Lasīt vairāk

Iznīcinās nelegālos kompaktdiskus

Iekšlietu ministrijas Valsts aģentūra „Materiālās rezerves” rīt, 24.maijā, plkst. 12.00 aģentūras noliktavās Piedrujas ielā 5 iznīcinās vairāk nekā 13 tūkstošus nelegālo kompaktdisku (CD), kas konfiscēti dažādu administratīvo un krimināllietu ietvaros. … Lasīt vairāk

First Terrorism Situation and Trend Report of Europol released

Parakstīs policijas sadarbības līgumu ar Šlēsvigas-Holšteinas Iekšlietu ministriju

Iekšlietu ministrs Ivars Godmanis un Vācijas federālās zemes Šlēsvigas-Holšteinas iekšlietu ministrs Ralfs Štegners (Ralf Stegner) ceturtdien, 17.maijā, plkst. 15.35 Iekšlietu ministrijā, Raiņa bulv. 6, 2.stāva zālē, parakstīs atjaunoto protokolu par policijas sadarbību. … Lasīt vairāk

Izstrādāts Šengenas informācijas sistēmas darbības likums

Ministru Kabinets šodien, 15.maijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto Šengenas informācijas sistēmas darbības likuma projektu, kas nosaka Šengenas informācijas sistēmas (SIS) un SIRENE informācijas sistēmas uzturēšanas un izmantošanas kārtību, par tās darbības nodrošināšanu atbildīgās institūcijas un to funkcijas. … Lasīt vairāk

Precizēs Operatīvās darbības likumu

Ministru Kabinets šodien, 15.maijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas piedāvātos grozījumus Operatīvās darbības likumā, kas precizēs kārtību, kādā jāsaskaņo iestāžu iekšējie normatīvie akti operatīvās darbības jomā. … Lasīt vairāk

IeM pensionāri varēs saņemt nesamaksāto izdienas pensiju

Ministru Kabinets šodien, 15.maijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus likumā „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm”, kas paredz IeM pensionāriem, tāpat kā citiem pensionāriem, segt laikā no 2000. līdz 2002.gadam neizmaksāto pensijas daļu. … Lasīt vairāk

Pilnveido aizturēto ārzemnieku izmitināšanas kārtību

Ministru Kabinets šodien, 15.maijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus Imigrācijas likumā, kas nosaka aizturēto ārzemnieku ievietošanas, izvietošanas un atbrīvošanas kārtību, kā arī šo personu tiesības un pienākumus izmitināšanas centrā. … Lasīt vairāk

Ieviesīs ceļošanas dokuments personām ar alternatīvo statusu

Ministru kabinets šodien, 15.maijā, atbalstīja grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā, kas paredz ieviest ceļošanas dokumentu personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss*. … Lasīt vairāk

Meklēs risinājumu VUGD nodrošināšanai ar depo

Ministru Kabinets šodien, 15.maijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai. … Lasīt vairāk

Drošības policija organizē pretterorisma mācības „Seajack”

Laika posmā no š.g. 15. līdz 16.maijam NATO starptautisko meklēšanas un glābšanas mācību „Bold Mercy” ietvaros notiek īpašas pretterorisma mācības „Seajack”. … Lasīt vairāk

Pēc „Reģu” ugunsgrēka pārbaudes rosina uzlabot tiesību aktus

Iekšlietu ministrijas komisija, kas izvērtēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) amatpersonu rīcību pirms traģēdijas Alsungas sociālās aprūpes iestādē „Reģi” un tieši ugunsgrēka laikā, nav konstatējusi būtiskus pārkāpumus dienestu darbā, bet rosina pilnveidot tiesību aktus, kas regulē glābēju darbu, un uzlabot materiāli tehnisko nodrošinājumu. … Lasīt vairāk

Iekšlietu ministrs apbalvos robežsardzes volejbolistus

Iekšlietu ministrs Ivars Godmanis ceturtdien, 10.maijā plkst.14.00 Iekšlietu ministrijā, Raiņa bulvārī 6, 4.stāva zālē apbalvos divkārtējos Latvijas čempionus – Valsts robežsardzes volejbola izlases komandu „Lāse/Robežsardze”.
Lasīt vairāk

Apstiprina pašvaldību civilās aizsardzības komisijas paraugnolikumu

Ministru Kabinets šodien, 8.maijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas paraugnolikums”. … Lasīt vairāk

Atbalsta Latvijas – Baltkrievijas sadarbības līgumu

Ministru Kabinets šodien, 8.maijā, atbalstīja Ministru kabineta noteikumu projektu „Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību, narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālu apriti, terorismu un citiem noziedzīgiem nodarījumiem”. … Lasīt vairāk

Iekšlietu ministrs Ventspilī novērtēs Šengenas līdzekļu apguvi

Iekšlietu ministrs Ivars Gomanis šā gada 11.maijā Valsts robežsardzes (VRS) Ventspils pārvaldē iepazīsies ar Šengenas konvencijas finanšu programmas ietvaros iegādāto jauno, mūsdienīgo robežsardzes tehnisko aprīkojumu un jaunbūvējamiem vai atjaunotajiem objektiem. … Lasīt vairāk

Izveido nacionālās drošības starpinstitūciju komisiju

Ministru Kabinets šodien, 8.maijā, apstiprināja Iekšlietu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par nacionālās drošības starpinstitūciju komisijas izveidi”. … Lasīt vairāk

Ieviesīs Šengenas prasības pasažieru gaisa pārvadājumu jomā

Ministru Kabinets šodien atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus likumā „Par aviāciju”, kas paredz pārvadātājam, kas veic pārvadājumus ar gaisa transportu no trešās valsts uz Latviju, uzlikt pienākumu sniegt Valsts robežsardzei datus par visiem pasažieriem, kuri tiks pārvadāti līdz noteiktai valsts robežas šķērsošanas vietai un caur kuru šīs personas ieceļos Latvijas teritorijā. … Lasīt vairāk