gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Izstādes „Skola 2008” ietvaros stāstīs par studiju iespējām IeM izglītības iestādēs

No šodienas, 28. februāra, līdz 2. martam ikvienam interesantam ir iespēja Starptautiskajā izstāžu centrā „Ķīpsala” izstādes „Skola 2008” ietvaros iepazīties ar studiju iespējām iekšlietu sistēmas izglītības iestādēs.
No šodienas, 28. februāra, līdz 2. martam ikvienam interesantam ir iespēja Starptautiskajā izstāžu centrā „Ķīpsala” izstādes „Skola 2008” ietvaros iepazīties ar studiju iespējām iekšlietu sistēmas izglītības iestādēs.

Izstādē ir pārstāvētas visas Iekšlietu ministrijas (IeM) sistēmas izglītības iestādes: Latvijas Policijas akadēmija, Valsts robežsardzes koledža, Valsts policijas koledža, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža. Visiem interesentiem būs iespēja ne vien uzzināt visu par mācību iestāžu piedāvātajām izglītības programmām, bet arī iepazīties ar mācību praktisko pusi. Piemēram, Valsts policijas koledža piedāvās iespēju izmēģināt šaušanas stenda iekārtas darbību, iepazīstinās ar speciālo un kriminālistikas tehniku, kā arī demonstrēs darbu ar policijas dienesta suņiem. Savukārt Valsts robežsardzes koledža demonstrēs dažādus ieročus un speciālos līdzekļus.

IeM iestāžu stendos interesentiem būs iespēja pārrunāt izglītības programmas ar mācību iestāžu pasniedzējiem, uzzināt no studējošajiem praktiskas lietas par studiju procesu un no nozares profesionāļiem par darbu dienestos.

Latvijas Policijas akadēmija 2008./2009. mācību gadā piedāvā apgūt šādas izglītības programmas: profesionālo augstākās izglītības studiju programmu „Tiesību zinātne”; akadēmisko studiju programmu „Tiesību zinātne”; maģistra akadēmiskā studiju programmu „Tiesību zinātne”; maģistra profesionālā studiju programmu „Tiesību zinātne”; juridiskās zinātnes doktora studiju programmu. (http://www.polak.edu.lv/)

Valsts policijas koledža 2008./2009. mācību gadā piedāvā apgūt šādas izglītības programmas: pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītības programmu "Policijas darbs. Vidējā komandējošā sastāva policists" (iegūstamā kvalifikācija – vidējā komandējošā sastāva policists). Savukārt Valsts policijas koledžas Policijas skola piedāvā apgūt arodizglītības programmu "Policijas darbs. Ierindas sastāva policists" (iegūstamā kvalifikācija – ierindas sastāva policists). (http://www.policijas.skola.gov.lv/)

Valsts robežsardzes koledža 2008./2009. mācību gadā piedāvā apgūt šādas izglītības programmas: pirmā līmeņa profesionālas augstākās izglītības programmu "Robežapsardze" (iegūstamā kvalifikācija - Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks); Savukārt Valsts robežsardzes koledžas Robežsargu skola piedāvā apgūt profesionālās tālākizglītības programmu "Robežapsardze” (iegūstamā kvalifikācija - Valsts robežsardzes inspektors). (http://www.vrk.rs.gov.lv/)

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža 2008./2009. mācību gadā piedāvā apgūt šādu izglītības programmu: pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (iegūstamā kvalifikācija – ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis). Savukārt Ugunsdzēsēju un glābēju profesionālā skola piedāvā apgūt tālākizglītības programmu “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (iegūstamā kvalifikācija – ugunsdzēsējs vai ugunsdzēsējs-glābējs). (http://www2.112.lv/ucak/)Sagatavoja:

Agnese Kārše
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.
Tālr. 7219326
Agnese.karse@iem.gov.lv

Atpakaļ