Sagatavots Latvijas un Itālijas sadarbības līgums cīņai pret organizēto noziedzību

Iekšlietu ministrija šodien, 28.februārī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu „Par Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības sadarbības līgumu par cīņu pret organizēto noziedzību, terorismu un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti”.

Iekšlietu ministrija šodien, 28.februārī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu „Par Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības sadarbības līgumu par cīņu pret organizēto noziedzību, terorismu un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti”.

Līgums paredz abu valstu sadarbību noziedzības novēršanas jomā, īpašu uzmanību pievēršot cīņai pret organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu apriti un terorismu.

Līgums dos juridisku pamatu un iespēju praktiski attīstīt sadarbību un tiešus sakarus starp abu valstu tiesībaizsardzības iestādēm.


Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv

Atpakaļ