IeM darbinieki LPA neklātienē varēs studēt par valsts budžeta līdzekļiem

Ministru Kabinets šodien, 3.martā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas dos iespēju finansēt no valsts budžeta līdzekļiem Iekšlietu ministrijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm studijas Latvijas Policijas akadēmijas neklātienē.

Ministru Kabinets šodien, 3.martā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas dos iespēju finansēt no valsts budžeta līdzekļiem Iekšlietu ministrijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm studijas Latvijas Policijas akadēmijas neklātienē.

Grozījumi 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” paredz, ka studiju finansējums no valsts budžeta līdzekļiem var tikt piešķirts nepilna laika studijām Latvijas Policijas akadēmijā studiju vietām, kas paredzētas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

Grozījumi izstrādāti, lai veicinātu amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm iegūt dienesta pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību, nepārtraucot dienesta pienākumu izpildi.

2008.gadā no valsts budžeta līdzekļiem plānots finansēt 57 studiju vietas nepilna laika studijās. Tas izmaksās 73 tūkstošus latu, kas jau paredzēti IeM budžetā.


Sīkāka informācija:
Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ