Izstrādāta kārtība papildsoda „policijas kontrole” veikšanai

Noteikumu projekts paredz kārtību, kādā Valsts policija realizē personai ar tiesas nolēmumu piespriesto papildsodu „policijas kontrole”. Tie nosaka kārtību, kādā tiek organizēta personai noteikto ierobežojumu grozīšana un policijas kontroles atcelšana, kā arī kārtību, kādā policijas kontrole tiek realizēta attiecībā pret nepilngadīgām personām.

Iekšlietu ministrija šodien, 6.martā, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu „Papildsoda – policijas kontrole realizēšanas kārtība”.

Noteikumu projekts paredz kārtību, kādā Valsts policija realizē personai ar tiesas nolēmumu piespriesto papildsodu „policijas kontrole”. Tie nosaka kārtību, kādā tiek organizēta personai noteikto ierobežojumu grozīšana un policijas kontroles atcelšana, kā arī kārtību, kādā policijas kontrole tiek realizēta attiecībā pret nepilngadīgām personām.

Noteikumi arī regulēs sadarbību starp Valsts policiju un Valsts probācijas dienestu gadījumos, kad personas uzraudzību vienlaikus veic arī Valsts probācijas dienests.

Noteikumus izstrādāja starpinstitūciju darba grupa, kurā piedalījās Ieslodzījumu vietu pārvaldes, Tieslietu ministrijas, Latvijas Policijas akadēmijas, Valsts probācijas dienesta, Valsts policijas un biedrības „Sabiedriskās politikas centrs „Providus”” pārstāvji.


Sīkāka informācija:
Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ