Bargāk vērsīsies pret prostitūcijas veicinātājiem

Ministru Kabinets šodien, 10.martā atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus Krimināllikumā, kuru mērķis ir ierobežot prostitūciju un bargāk sodīt personas, kas to veicina.

Ministru Kabinets šodien, 10.martā atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus Krimināllikumā, kuru mērķis ir ierobežot prostitūciju un bargāk sodīt personas, kas to veicina.

Grozījumi paredz Krimināllikumu papildināt ar jaunu pantu, nosakot kriminālatbildību par bordeļa uzturēšanu, vadīšanu vai finansēšanu. Paredzēts, ka par bordeļa izveidošanu, uzturēšanu, vadīšanu vai finansēšanu varēs sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

Grozījumi arī paredz noteikt kriminālatbildību par jebkāda veida personas iesaistīšanu prostitūcijā un palielināt sodu par to, nosakot, ka par šādām darbībām var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem. šobrīd Krimināllikums paredz kriminālatbildību par pilngadīgas personas iesaistīšanu prostitūcijā tikai gadījumā, ja notikusi vardarbība vai tas darīts iedzīvošanās nolūkā. Pēc grozījumu pieņemšanas krimināli sodāmas būs jebkādas darbības, kas veicinājušas personas iesaistīšanos prostitūcijā, pat ja tas noticis ar pašas personas piekrišanu. Līdz ar to Latvija izpildīs ANO 1950.gada Konvencijas „Par cilvēku tirdzniecības un prostitūcijas izmantošanas no trešo personu puses novēršanu” prasības.

Savukārt brīvības atņemšanas soda palielināšana padarīs iesaistīšanu prostitūcijā par smagu noziegumu, ļaujot policijai tā izmeklēšanā izmantot speciālās izmeklēšanas darbības, piemēram, noklausīšanos, izsekošanu un citas.

Grozījumus Krimināllikumā vel jāatbalsta Saeimai.

Pēdējā gada laikā Iekšlietu ministrija ir izstrādājusi virkni grozījumu normatīvajos aktos, kuru mērķis ir ierobežot prostitūciju un sodīt tās veicinātājus. 22.janvārī Ministru Kabinets atbalstīja jaunus „Prostitūcijas ierobežošanas noteikumus”, kas apgrūtina seksuālo pakalpojumu pieejamību un līdzsvaro atbildības nastu starp klientu un seksuālo pakalpojumu sniedzēju, tā ierobežojot gan šo pakalpojumu piedāvājumu, gan pieprasījumu pēc tiem.

Jaunie noteikumi paredz, ka seksuālos pakalpojumus drīkst piedāvāt, sniegt un saņemt tikai dzīvojamā telpā, kas ir šo pakalpojumu sniedzēja īpašums vai par kuru tam ir noslēgts īres līgums. Jebkurā citā vietā – uz ielas, striptīza klubos, masāžas salonos, mājās pie klienta un tamlīdzīgi – seksuālo pakalpojumu piedāvāšana, sniegšana un saņemšana ir aizliegta. Strikti nosakot vietu, kur atļauts piedāvāt, sniegt un saņemt seksuālos pakalpojumus, tiks samazināta ielu prostitūcija un apgrūtināta seksuālo pakalpojumu pieejamība, tā ierobežojot prostitūciju kā parādību kopumā.

Jāuzsver, ka atbildība par prostitūciju ierobežojošo noteikumu pārkāpšanu gulstas ne vien uz prostitūcijas pakalpojumu sniedzēju, bet arī klientu. Saņemot seksuālos pakalpojumus vietās, kur noteikumi to aizliedz, piemēram, izsaucot prostitūtu pie sevis uz mājām, klientu var sodīt administratīvi, bet ja šāds pārkāpums pieļauts atkārtoti gada laikā - arī ar kriminālsodu. Tāpat sodāma ir jebkura trešās personas darbība, kas veicina prostitūciju, piemēram, šo pakalpojumu popularizēšana vai starpniecība.

Turklāt Iekšlietu ministrijas izstrādātie un Saeimā 1.lasījumā atbalstītie grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredz noteikt bargākus sodus par prostitūciju ierobežojošo noteikumu pārkāpumiem, nosakot, ka fiziskas personas var sodīt ar naudassodu no 250 līdz 500 latiem. IeM ierosinātie grozījumi paredz ieviest arī juridisko personu atbildību, kuras varēs sodīt ar naudassodu no 500 līdz 1000 latiem.


Sagatavoja:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ