Precizē valsts nodevu par vīzu saņemšanas dokumentu izskatīšanu

Ministru Kabinets šodien, 1.aprīlī atbalstīja Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem”.
Ministru Kabinets šodien, 1.aprīlī atbalstīja Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem”.

Projekts paredz palielināt valsts nodevu par ielūguma apstiprināšanu, uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu paātrinātā kārtībā, kā arī precizēt valsts nodevas likmes alternatīvo statusu saņēmušo ārzemnieku ģimenes locekļiem. Piemēram, pēc noteikumu stāšanās spēkā nodeva par uzturēšanās atļaujas dokumentu izskatīšanu 10 darba dienās no 120 latiem pieaugs līdz 170 latiem. Nodeva par dokumentu izskatīšanu parastā kārtībā netiks mainīta.

Projektā arī noteikta valsts nodeva par precizējumu izdarīšanu izsaukuma pieteikumā.

Tāpat projektā precizēts noteikumu punkts, kurā noteiktas personu kategorijas, kuras atbrīvotas no valsts nodevas nomaksas, nosakot, ka atsevišķas personu grupas turpmāk netiks atbrīvotas no valsts nodevas nomaksas, ja lēmums tiks pieņemts paātrinātā kārtībā. Tas nozīmē, ka turpmāk šo personu uzaicinātājiem un pašām personām būs rūpīgāk jāseko līdz uzturēšanās atļauju termiņam, lai nenokavētu dokumentu iesniegšanas brīdi.

Jaunajā noteikumu projektā vairs netiks iekļauts pielikums, kurā norādītas valstis, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no valsts nodevas nomaksas saskaņā ar paritātes principu, jo šāds atbrīvojums ir pretrunā šengenas acquis.

Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv

Atpakaļ