gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Narkotiku kontroles padome izvērtēs darba rezultātus

Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome rīt, 3.aprīlī, plkst.10.00, Ministru kabineta ēkā (Ministru prezidenta zālē) izvērtēs Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005.-2008. gadam īstenošanu 2007.gadā.
Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome rīt, 3.aprīlī, plkst.10.00, Ministru kabineta ēkā (Ministru prezidenta zālē) izvērtēs Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005.-2008. gadam īstenošanu 2007.gadā.

Padomē paredzēts izskatīt Iekšlietu ministrijas sagatavotā informatīvā ziņojuma projektu un tajā norādītos problēmjautājumus. Padome lems par valsts programmas īstenošanas gala novērtējumu un jaunas valsts programmas izstrādes procesu.

Savukārt Bērnu un ģimenes lietu ministrija padomei ziņos par bērnu piespiedu ārstēšanas no atkarību slimībām nodrošināšanas jautājumiem un ar to saistītajiem tiesību aktu grozījumiem.

Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome ir no citām politiskās koordinācijas veidojumiem neatkarīga institūcija, kuras uzdevumos ietilpst koordinēt valsts un pašvaldību institūciju, kā arī to pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu un citu publisko un privāto tiesību subjektu darbību narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru legālās un nelegālās aprites kontrolē un narkomānijas novēršanā un apkarošanā.

 Padomi vada Ministru prezidents un tās sastāvā ir iekšlietu ministrs, tieslietu ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, labklājības ministrs, Finanšu ministrijas valsts sekretārs, veselības ministrs, Nacionālo Bruņoto spēku štāba priekšnieks, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs, īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās, Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktors, Narkoloģijas valsts aģentūras direktors, Valsts policijas Narkotiku apkarošanas biroja priekšnieks un Latvijas Policijas akadēmijas rektors. Padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām ir tiesīgs piedalīties ģenerālprokurors vai viņa pilnvarota persona.
Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv

Atpakaļ