Par Iekšlietu ministrijas darbu valdības pirmajās 100 dienās

Iekšlietu ministra Mareka Segliņa darba pirmajās 100 dienās, īstenojot Ministru kabineta neatliekamo darbu plānu, Iekšlietu ministrija ir veikusi pasākumus narkotiku apkarošanas uzlabošanā, darbinieku profesionālās sagatavošanas pilnveidošanā, Iedzīvotāju reģistra drošības nodrošināšanā, sadarbībā ar arodorganizācijām un citās prioritārajās jomās.
Iekšlietu ministra Mareka Segliņa darba pirmajās 100 dienās, īstenojot Ministru kabineta neatliekamo darbu plānu, Iekšlietu ministrija ir veikusi pasākumus narkotiku apkarošanas uzlabošanā, darbinieku profesionālās sagatavošanas pilnveidošanā, Iedzīvotāju reģistra drošības nodrošināšanā, sadarbībā ar arodorganizācijām un citās prioritārajās jomās.

Lai veicinātu narkotiku apkarošanu un narkomānijas ierobežošanu, Valsts policijā atjaunots Narkotiku apkarošanas birojs un izstrādāts Valsts policijas un tās struktūrvienību rīcības plāns nelegālo narkotiku izplatīšanas noziegumu apkarošanai.

Plāns paredz veikt konkrētus pasākumus, lai informētu un izglītotu sabiedrību, uzlabotu policijas darba organizāciju un policijas struktūrvienību sadarbību narkotiku apkarošanā, pilnveidotu un nostiprinātu operatīvo darbu ar mērķi atklāt nelegālo narkotiku tranzītceļus, nelegālās ražotnes un narkotiku izplatīšanas organizētājus. Plāns paredz arī pilnveidot sadarbību ar Latvijas un ārvalstu tiesībaizsardzības iestādēm ar mērķi novērst narkotiku iekļūšanu Latvijā.

Tāpat kā svarīgu un prioritāru savas darbības virzienu iekšlietu ministrs uzskata Valsts policijas prestiža celšanu sabiedrības acīs. M.Segliņs uzdevis Valsts policijas priekšniekam ģenerālim Aldim Lieljuksim izstrādāt un iesniegt priekšlikumus un plānu šī mērķa sasniegšanā.   

Iekšlietu ministrijas dienestu profesionālais darbs ir viens no pamatiem, kas deva iespēju spert nozīmīgu soli, lai ieviestu bezvīzu režīmu ar Amerikas Savienotajām Valstīm – 12.martā parakstīts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas un Amerikas Savienoto Valstu Tēvzemes drošības departamenta Saprašanās memorands par ASV Bezvīzu programmu un ar to saistītajiem pastiprinātajiem drošības pasākumiem.

Lai pilnveidotu Iekšlietu ministrijas dienestu darbinieku profesionālo sagatavošanu, veikta Latvijas Policijas akadēmijas akadēmisko un profesionālo studiju programmu studējošo skaita rādītāju analīze ar mērķi padarīt akadēmiju par IeM dienestu profesionālo kadru kalvi. Analīzes rezultātā secināts, ka LPA nepieciešams izstrādāt vai pilnveidot jau esošās mācību programmas „Policijas darbs” un „Robežsardzes darbs”, veidojot to pēctecību ar Valsts policijas koledžas un Valsts robežsardzes koledžas programmām.

Informatīvajā ziņojumā par IeM darbinieku profesionālās sagatavošanas pilnveidošanu, kas iesniegts Ministru Kabinetā, sniegti priekšlikumi pasākumiem, lai motivētu IeM dienestu darbiniekus iegūt profesionālo izglītību LPA, no kuriem atsevišķi jau ir īstenoti, piemēram, Ministru Kabinets marta sākumā atbalstīja Iekšlietu ministrijas ieceri finansēt no valsts budžeta līdzekļiem IeM amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm studijas LPA neklātienē.

Lai vērstos pret kūlas dedzināšanas postu Iekšlietu ministrija sadarbībā ar citām institūcijām šogad īsteno informatīvo kampaņu „Nededzini savu zemi!”. Kampaņa tiks īstenota divos etapos – pavasarī, vēršoties pret kūlas dedzinātājiem un izglītojot sabiedrību par pērnās zāles dedzināšanas nodarīto postu, un rudenī, veicinot vides sakopšanu.

Uzsverot ikkatra IeM darbinieka līdzdalības nozīmi iekšlietu politikas veidošanā, iekšlietu ministrs Mareks Segliņš ir aktivizējis sadarbību ar Iekšlietu ministrijas darbiniekus pārstāvošajām arodbiedrībām, organizējot regulāras tikšanās, kā arī iesaistot arodbiedrību pārstāvjus lēmumu pieņemšanā par IeM darbiniekiem būtiskiem jautājumiem.

Tāpat ministrs regulāri devās vizītēs uz IeM dienestu reģionālajām struktūrvienībām, lai iepazītos ar situāciju uz vietas un uzzinātu darbinieku viedokli. Pirmajās 100 dienās ministrs apmeklēja Daugavpili, Līvānus un Valku, bet tuvākajā laikā plānotas vizītes uz Kuldīgu, Cēsīm, Valmieru un Liepāju.

Valdības pirmajās 100 dienās veikti arī pasākumi personu meklēšanas pilnveidošanā, Iedzīvotāju reģistra datu drošības uzlabošanā, izstrādāts jaunā Valsts robežsardzes likuma projekts un Valsts robežsardzes darbības stratēģija turpmākajiem trim gadiem. 

Informācija par Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta neatliekamo darbu plāna īstenošanu Iekšlietu ministrijā pieejama IeM mājas lapā šeit.

Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv

Atpakaļ