Ar arodbiedrībām pārrunā sadarbības aktualitātes

Iekšlietu ministrs Mareks Segliņš šodien, 9.aprīlī, tikās ar Iekšlietu ministrijas darbiniekus pārstāvošajām arodbiedrībām, lai pārrunātu aktuālos jautājumus.

Iekšlietu ministrs Mareks Segliņš šodien, 9.aprīlī, tikās ar Iekšlietu ministrijas darbiniekus pārstāvošajām arodbiedrībām, lai pārrunātu aktuālos jautājumus.

Tikšanās laikā pārrunāti Iekšlietu ministrijas dienestu darbinieku atalgojuma un sociālo garantiju jautājumi, materiāli tehniskais nodrošinājums, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, kā arī veselības aprūpes jautājumi.

Diskutējot par Iekšlietu ministrijas darbinieku atalgojuma paaugstināšanu, puses vienojās, ka turpmāk, izskatot jautājumu par darbinieku darba samaksas pieaugumu, tiks izvēlēti tikai tādi varianti, kas paredz amatpersonu amatalgas paaugstināšanu un pozitīvi ietekmē sociālās garantijas un pensijas. Turpmāk atalgojuma paaugstināšanai netiks pielietota ar nodokļiem neapliekamo ienākumu no algota darba, piemēram, uzturdevas, palielināšana. 

Tāpat iekšlietu ministrs aicināja arodbiedrības iesniegt informāciju par gadījumiem, kad Iekšlietu ministrijas dienestos tiek konstatēti trūkumi 2008.gadā plānotajā atalgojuma palielināšanā, virsstundu darba apmaksā vai piemaksu noteikšanā.

Iekšlietu ministrijas Finanšu vadības departamenta direktors Ģirts Kadilis arodbiedrību pārstāvjus informēja par grozījumiem likumā „Par izdienas pensijām”, kas izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē, kā arī uzklausīja arodbiedrību priekšlikumus saistībā ar šiem grozījumiem.

Vairākus specifiskus jautājumus, kas skar situāciju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, puses vienojās pārrunāt atsevišķā diskusijā, kur piedalīsies VUGD vadība un ugunsdzēsējus pārstāvošās arodbiedrības. Nākamā tikšanās ar visām arodbiedrībām notiks pēc mēneša.

Sarunā piedalījās Latvijas Apvienotās policistu arodbiedrības, Neatkarīgās policistu arodbiedrības un Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS pārstāvji.
 

Sīkāka informācija:
Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 67219176
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ