Ostām būs pienākums nodrošināt ugunsdrošību

Lai uzlabotu ugunsdrošības situāciju Latvijas ostās, Iekšlietu ministrija šodien, 29.maijā, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus likumā „Par ostām”, kas paredz noteikt pienākumu ostas pārvaldei kontrolēt ugunsdrošību ostas teritorijā, nodrošināt katastrofas, terora akta, avārijas seku likvidēšanu, ugunsgrēka dzēšanu un glābšanas darbus.

Lai uzlabotu ugunsdrošības situāciju Latvijas ostās, Iekšlietu ministrija šodien, 29.maijā, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus likumā „Par ostām”, kas paredz noteikt pienākumu ostas pārvaldei kontrolēt ugunsdrošību ostas teritorijā, nodrošināt katastrofas, terora akta, avārijas seku likvidēšanu, ugunsgrēka dzēšanu un glābšanas darbus.

Grozījumi nepieciešami, jo pēdējo gadu laikā Latvijas ostu teritorijā ir reģistrēti daudzi ugunsgrēki un dažāda rakstura avārijas, tai skaitā arī kuģos.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apkopotā informācija liecina, ka pēdējos gados Rīgas brīvostā notikušas tādas ugunsnelaimes kā sprādziens kuģī „Barri”, ugunsgrēks degvielas bunkerēšanas kuģī „Silene”, ugunsgrēks SIA „EKO OSTA” attīrīšanas iekārtu rezervuārā.

Ventspils brīvostā pēc sauskravu kuģa „Torn” avārijas notika naftas produktu noplūde Ventas upē, avarējot sauskravu kuģim „Golden Sky”, ar naftas produktiem tika piesārņota Baltijas jūras piekraste Ventspils pilsētas un rajona teritorijā, tāpat notikusi naftas produktu noplūde no divām piestātnēm.

Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā pēdējos gados notikuši  ugunsgrēki SIA „Duna” un SIA „Tosmares kuģu būvētava” teritorijā un SIA „Liepaja Bulk Terminal Ltd” noliktavā.    

Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīcībā nav tāda tehnika un speciālais aprīkojums, lai veiktu ugunsdzēsības un glābšanas pasākumus uz kuģiem. Lietuvā, Polijā un citās Eiropas valstīs lielās ostās šādi speciāli ugunsdzēsības un glābšanas vajadzībām pielāgoti un aprīkoti kuģi ir Ostu pārvaldes Kapteiņu dienesta rīcībā.

Jautājumu par ugunsdrošības situāciju Latvijas ostās izskatīja arī Latvijas Ostu padome, nolemjot veidot darba grupu, lai izvērtētu esošo situāciju un vienotos par veicamajiem pasākumiem ugunsdrošības uzlabošanai. Darba grupa arī analizēja iesaistīto organizāciju darbību šajā jomā un izvērtēja nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajos aktos. Tāpat darba grupas uzdevums ir apzināt iespējamos finansēšanas avotus, ostu pārvalžu budžeta iespējas un izstrādāt konkrētus priekšlikumus minētā jautājuma tālākai risināšanai.


Sīkāka informācija:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 67219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv
 


Atpakaļ