Noteiks cenrādi Valsts policijas koledžas pakalpojumiem

Iekšlietu ministrija šodien, 29.maijā, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru Kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par Valsts policijas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”.

Iekšlietu ministrija šodien, 29.maijā, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru Kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par Valsts policijas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”.

Noteikumu projekts paredz ar studiju procesu saistītus maksas pakalpojumus.

Projekts paredz noteikt samaksu par atkārtotu pārbaudījumu kārtošanu. Piemēram, par atkārtotu studiju kursa ieskaiti, studiju kursa eksāmenu, kārtējo ieskaiti vai referātu būs jāmaksā 3 lati. Atkārtota studiju darba aizstāvēšana studentiem maksās 6 latus, bet kvalifikācijas darba recenzēšana - 24 latus. Par atkārtotu kvalifikācijas darba aizstāvēšanu vai kvalifikācijas eksāmenu būs jāmaksā 9 latus.

Atkārtota studiju kursa apguve  viena kredītpunkta apjomā koledžas audzēkņiem izmaksās  75 latus.

Maksa par atkārtotiem pārbaudījumiem netiks iekasēta, ja pārbaudījumi nav nokārtoti tādu attaisnojošu iemeslu dēļ kā slimība, bērna kopšanas atvaļinājums, smaga nelaime un tamlīdzīgi.

Tāpat paredzēts noteikt maksu par pieteikšanās dokumentu pilna un nepilna laika studijām pieņemšanu un reģistrēšanu 8 latu apjomā, par akadēmiskās izziņas izsniegšanu būs jāmaksā 7 lati.

Noteikumi paredz apstiprināt arī cenas par dienesta viesnīcas pakalpojumiem, nosakot, ka pēc noteikumu stāšanās spēkā īres maksa Valsts policijas koledžas kadetam būs 15 lati mēnesī par gultas vietu, bet citām personām būs jāmaksā 1,05 lati par gultas vietu diennaktī.

Koledža varēs arī iekasēt samaksu par kopēšanas pakalpojumiem - A3 formāta lapas kopija maksās 5 santīmus, bet A4 formātā -  4 santīmus.

Koledža norāda, ka maksas pakalpojumu ieviešana veicinās mācību programmu apguvi atbilstoši plāniem, kā arī tiks novērsta neracionāla valsts budžeta līdzekļu izlietošana, ņemot vērā, ka koledžā studējošie ir Valsts policijas amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, kas mācās par valsts budžeta līdzekļiem.

Maksas pakalpojumu izcenojumi aprēķināti, ņemot vērā faktiskās šo pakalpojumu sniegšanas izmaksas, lai segtu attiecīgo objektu izmantošanas un koledžas darbinieku atalgošanas izmaksas.


Sīkāka informācija:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 67219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ