Atvieglos jauniešu apmaiņu starp Latviju un Jaunzēlandi

Attēls
Attēls
Ministru Kabinets šodien, 10.jūnijā, atbalstīja Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līguma projektu par darba brīvdienu shēmu (Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of New Zealand on a Working Holiday Scheme), kura mērķis ir sekmēt jauniešu mobilitāti, apmaiņu, sadarbību un partnerību.

Ministru Kabinets šodien, 10.jūnijā, atbalstīja Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līguma projektu par darba brīvdienu shēmu (Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of New Zealand on a Working Holiday Scheme), kura mērķis ir sekmēt jauniešu mobilitāti, apmaiņu, sadarbību un partnerību.

Līguma projekts paredz vienkāršot procedūras Latvijas jauniešu uzturēšanai Jaunzēlandē un Jaunzēlandes jauniešu uzturēšanai Latvijā. Tas dod valstīm iespēju izdot jauniešiem dokumentu, kas atļauj uzturēties tās teritorijā. Latvijā šis dokuments būs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) izdots lēmums, bet Jaunzēlandē - īslaicīga vīza.

Jaunzēlandes pilsoņi, kuriem būs izsniegts PMLP lēmums, būs tiesīgi palikt Latvijā un strādāt apmaksātu darbu divpadsmit mēnešus no ieceļošanas dienas. Šajā laika periodā Jaunzēlandes jaunieši varēs iesaistīties vienā mācību vai studiju kursā ilgumā līdz trim mēnešiem.

Arī Latvijas pilsoņi, kas saņēmuši īslaicīgās vīzas, varēs uzturēties Jaunzēlandē un iesaistīties apmaksātajā darbā divpadsmit mēnešus no ieceļošanas dienas, un šajā periodā viņiem būs tiesības iesaistīties vienā mācību vai studiju kursā ilgumā līdz trim mēnešiem.

Līgums nosaka, ka valstis gadā varēs jauniešiem izsniegt ne vairāk kā 100 īpašās atļaujas. Līguma izpratnē jaunieši ir Latvijas un Jaunzēlandes pilsoņi vecumā no 18 - 30 gadiem.

Līgumu vēl jāatbalsta Saeimai.


Sīkāka informācija:
Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ