Sakārtos konfiscēto liela apjoma naftas produktu glabāšanas jomu

Attēls
Attēls
Iekšlietu ministrija šodien, 12.jūnijā, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē informatīvo ziņojumu par administratīvā procesa un kriminālprocesa ietvaros izņemto naftas produktu un citu bīstamu kravu pārņemšanas un uzglabāšanas procesa nodrošināšanu.

Iekšlietu ministrija šodien, 12.jūnijā, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē informatīvo ziņojumu par administratīvā procesa un kriminālprocesa ietvaros izņemto naftas produktu un citu bīstamu kravu pārņemšanas un uzglabāšanas procesa nodrošināšanu.

Ziņojums sagatavots, pamatojoties uz pērnā gada oktobrī ar premjera rīkojumu izveidotās starpinstitūciju darba grupas secinājumiem. Darba grupa izvērtēja Iekšlietu ministrijas valsts aģentūras „Materiālās rezerves” reālās iespējas liela apjoma kravu pārņemšanā un analizēja spēkā esošos normatīvos aktus.

Darba grupas ietvaros tika panākta vienošanās starp tiesībaizsardzības iestādēm un dzelzceļa nozares komersantiem par dokumentu noformēšanas un aprites kārtību situācijās, kad tiek izņemtas liela apjoma kravas kā lietiskie pierādījumi. Tāpat panākta vienošanās, ka par liela apjoma kravu uzskatāma krava, kuras svars pārsniedz 45 000 kilogramus.

Darba grupas ietvaros izvērtēta iespēja ar normatīvajiem aktiem reglamentēt pašvaldību vai komersantu rīcību liela apjoma kravas izņemšanas gadījumā, pilnvarojot tos veikt pasākumus kravas saglabāšanai un izvietošanai līdz brīdim, kamēr procesā varētu iesaistīties aģentūra „Materiālās rezerves”.

Darba grupa secināja, ka šāds regulējumus nav iespējams gan tāpēc, ka Komerclikums valstij aizliedz ierobežot komercdarbības attīstību, gan arī tāpēc, ka nav iespējams iepriekš plānot situācijas, kurās būtu jāiesaista komersanti, savukārt komersanti nevar ilgstoši rezervēt brīvas platības liela apjoma kravu pieņemšanai glabāšanā.

Tomēr, ņemot vērā, ka gan dzelzceļa cisternas, gan sliežu ceļi un pievedceļi ir komersantu īpašums, lai nodrošinātu liela apjoma konfiscēto kravu pārvietošanu un glabāšanu, darba grupa uzskata, ka pušu sadarbības stratēģija nosakāma sadarbības līgumā starp aģentūru un komersantiem.  

Darba grupa arī ierosina grozīt 2003.gada 8.aprīļa Ministru kabineta noteikumus Nr.158 „Kravas izsniegšanas noteikumi”, uzliekot par pienākumu valsts aģentūrai „Materiālās rezerves” un pārvadātājam ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc lēmuma pieņemšanas un protokola sastādīšanas par aresta uzlikšanu kravai vai tās izņemšanu administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros organizēt kravas pārvietošanu atbildīgai glabāšanai. Savukārt kravu (preču) konfiskācija un konfiscēto kravu pārvietošana un uzglabāšana būtu Valsts ieņēmumu dienesta kompetencē.

Pašlaik noteikumi paredz, ka valsts institūcijai, kura ir uzlikusi arestu kravai, to izņēmusi vai konfiscējusi, ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc lēmuma pieņemšanas jāatdod tukšo vagonu pārvadātājam. Liela apjoma kravu izņemšanas gadījumā šo prasību nav iespējams izpildīt tik īsā laikā, turklāt bieži arī dzelzceļa vagoni, ar kuriem krava pārvadāta, tiek atzīti par lietiskajiem pierādījumiem un to atdošana pārvadātājam nav iespējama.

Pamatojoties uz darba grupas secinājumiem, Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi grozījumus vairākos normatīvajos aktos, kas arī pieteikti izskatīšanai šodienas, 12.jūnija, Valsts sekretāru sanāksmē.

Tāpat informatīvajam ziņojumam pievienotais Ministru Kabineta protokollēmuma projekts paredz Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju izstrādāt un noslēgt sadarbības līgumu starp valsts aģentūru „Materiālās rezerves” un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Dzelzceļš”, lai nodrošinātu liela apjoma izņemto kravu pārvietošanu un glabāšanu. 


Sagatavoja:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 67219213
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga. LV 1026
 


Atpakaļ