Nosaka izdienas pensiju aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību

Ministru Kabinets šodien, 17.jūnijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Izdienas pensiju aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtība Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm”.

Ministru Kabinets šodien, 17.jūnijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Izdienas pensiju aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtība Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm”.

Projekts nosaka kārtību, kādā aprēķināma, piešķirama un izmaksājama izdienas pensija Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm. Projekts paredz, ka izdienas pensijas apmēru aprēķina, ņemot vērā vidējo mēneša darba samaksu par pēdējiem 60 mēnešiem pirms darbinieka atvaļināšanas no dienesta, sākot ar pēdējo darba dienu, izdienas stāžu un likuma „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” nosacījumus. Pensijas aprēķināšanai izmanto noteiktu formulu.

Projekts nosaka iestādes, no kuras darbinieks atbrīvots no dienesta, un Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūras sadarbību, lai pārliecinātos par personas tiesībām saņemt izdienas pensiju un noteiktu izdienas pensijas apmēru.

Projektā arī noteikta kārtība, kāda izmaksājama izdienas pensija gadījumos, kad izdienas pensijas saņēmējam tiek piešķirta valsts vecuma pensija.


Sīkāka informācija:
Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv
 


Atpakaļ